Clock-Time

Ngày 28-12: Các Thánh Anh Hài - Tử Đạo

Hằng năm tại Bêlem, người ta kỷ niệm lễ chu niên các thánh thơ nhi măng sữa đã chịu khó vì Chúa Kitô dưới thời Hêrôdê. Các thánh Anh Hài dù chưa biết tới gian khổ cuộc sống...
PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

CÁC THÁNH ANH HÀI


TỬ ĐẠO


 
Hằng năm tại Bêlem, người ta kỷ niệm lễ chu niên các thánh thơ nhi măng sữa đã chịu khó vì Chúa Kitô dưới thời Hêrôdê. Các thánh Anh Hài dù chưa biết tới gian khổ cuộc sống, đã được tế hiến cho Đấng Cứu Chuộc thế gian. Các ngài tiến về trời trong ánh quang.
 
Chúa Giêsu đã đến thế gian tại Bêlem. Các đạo sĩ những người thông thái và quyền thế, được ánh sao mới bất ngờ xuất hiện báo tin, đã theo ánh sao đi tìm Chúa Giêsu. Họ muốn thờ lạy Người. Sau một chuyến hành trình dài, họ tới Gierusalem. Nhờ họ, Hêrôđê là vua Giuđa biết rằng: Đấng thiên sai mà các ngôn sứ loan báo đã sinh ra. Ông sợ rằng: Đấng Thiên sai này một ngày kia những đoạt ngôi của mình. Để biết rõ vua Do thái tương lai ở đâu, ông căn dặn các đạo sĩ trở lại Giêrusalem cho ông biết, vì ông cũng muốn bái thờ Người.
 
Nhưng ông ta đã không gặp các đạo sĩ nữa. Bởi vì lúc trở về, họ đã được báo qua giấc mộng để đi đường khác. Hêrôđê giận dữ điên người lên với ý tưởng là mai kia đứa trẻ này sẽ làm vua. Ông truyền lệnh tàn sát mọi con trẻ dưới hai tuổi ở Bêlem và các vùng phụ cận. Như thế là Tân vương sẽ bị diệt.
 
Trong khi thánh Giuse được thiên thần báo trước đã cùng với Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu trốn qua Ai Cập thì binh sĩ thi hành của Hêrôđê. Nỗi thất vọng của các bà mẹ không diễn tả nổi. Ngôn sứ Giêrêmia đã nói về họ:

"Tại Rama, người ta nghe thấy tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho ai an ủi bà, vì các con bà không còn nữa" (Gr 31,15-20)

Đối với các trẻ em, đây là vinh quang cao cả. Các ngài đã chết thay cho Con Thiên Chúa, và Chúa Giêsu ban cho các ngài sự sống đời đời.
 
Trong sách Khải huyền, thánh Gioan chỉ cho thấy các Thánh Anh Hài bao xung quanh tòa Con Chiên Thiên Chúa như là những tâm hồn trong trắng nhất.
 
 Lm Phaolô Phạm Quốc Túy