Clock-Time

Ngày 28.10 - Phụng Vụ Chư Thánh, Thánh GIUĐA Tông Đồ

Thánh Giuda tông đồ, theo truyền thống, đã đi rao giảng Tin Mừng ở Mesopotamia và chịu tử đạo ở đó. Một thời ngài được tôn kính như đấng bảo trợ cho các trường hợp "vô vọng". Lòng sùng kính này bị quên lãng, có lẽ vì ngài trùng tên với Giuđa phản bội.

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ

Vị tông đồ này mang nhiều tên khác nhau như Tađêo (Mt 10,3; Mc 3,18) hay Giuđa (Lc 6,16; Cv 1,13).
 
Chính ngài là vị tông đồ trong cuộc đàm luận sau bữa Tiệc ly đã hỏi Chúa Giêsu: 
 
- Thưa Thầy, tại sao Thầy tỏ mình ra cho chúng con mà không cho thế gian?
 
Chúng ta có thể đồng hóa ngài với tác giả bức thư, trong đó có trình bày ngài là: "Giuđa, nô lệ của Đức Giêsu Kitô, anh em với Giacôbê" (Gđ 1) không? Thực sự tiếng Hy lạp phải đọc câu văn này như ở Lc 6,16 là: "Giuđa, con của Giacôbê". Hơn nữa câu 17 của bức thư, tác giả như tách mình ra khỏi số 12. Dĩ nhiên, điều này không làm giảm giá sự chính lục của bức thư. Có thể nói, tác giả "anh em với Chúa" (Mc 6,3) không phải là tông đồ nhưng có thế giá trong Giáo Hội sơ khai như Giacôbê (Cv 15,13). 
 
Thánh Giuda tông đồ, theo truyền thống, đã đi rao giảng Tin Mừng ở Mesopotamia và chịu tử đạo ở đó. 
 
Một thời ngài được tôn kính như đấng bảo trợ cho các trường hợp "vô vọng". Lòng sùng kính này bị quên lãng, có lẽ vì ngài trùng tên với Giuđa phản bội.