Clock-Time

Ngày 31-12: Thánh SILVESER I Giáo Hoàng ( 335)

Thánh Silveser kế vị Thánh Miltiades làm Giáo Hoàng năm 314, sau khi Constantinô đã trả lại tự do cho Kitô giáo bằng sắc lệnh Milanô ít lâu. Có lẽ chính ngài đã rửa tội cho Constantinô, và đã chữa cho ông khỏi bệnh cùi và nhà vua đã dâng cho Đức Silveser công trường Latêranô.

Phụng vụ chư Thánh
Thánh SILVESER I

Giáo Hoàng (+335)

Lm Phaolo Phạm Quốc Tuý

Thánh Silveser kế vị Thánh Miltiades làm Giáo Hoàng năm 314, sau khi Constantinô đã trả lại tự do cho Kitô giáo bằng sắc lệnh Milanô ít lâu. Có lẽ chính ngài đã rửa tội cho Constantinô, và đã chữa cho ông khỏi bệnh cùi và nhà vua đã dâng cho Đức Silveser công trường Latêranô.

 Cả một khối truyền thuyết cho ngài là một thày thuốc, một nhà thần học, một luật gia. Nhưng có lẽ ngài đã không phải như vậy.

Điều chắc chắn là ngài đã cai quản Giáo Hội dưới thời vua Constantinô và đã góp phần vào việc xây dựng những đại thánh đường.

Cũng vào thời ngài, cuộc ly khai của phái Dônatô và sự sai lầm của phái Ariô đã gây nên nhiều tai hoạ lớn lao cho Giáo Hội. Công đồng Nicêa năm 325 dưới thời ngài đã chặn đứng những tai hoạ ấy.

 Ngài qua đời ngày 31 tháng 12 năm 335 và được mai táng tại nghĩa trang Priscilla, đường Salari.