Clock-Time

Ngày Ngày 17-09: Thánh Rôbertô Bellarminô, giám mục tiến sĩ Hội Thánh (1452-1621)

Thánh Rôbertô Bellarminô sinh ngày 4 tháng 10 năm 1452 tại Montepulcianô. Cha ngài là Vinconzo Bellarminô. Mẹ ngài là Cynthia Cervini. Em Đức Giáo Hoàng Marcellô II. Ngay khi còn là một học sinh tại trường các cha dòng Tên. Ngài đã tỏ ra thông minh đặc biệt. Cha ngài đã định cho ngài theo học y khoa. Dầu vậy năm 1560, ngài xin gia nhập dòng Tên và đã được cha mẹ ưng thuận.
Thánh Rôbertô Bellarminô, giám mục tiến sĩ Hội Thánh (1452-1621)
 
 

Theo học triết tại Rôma, ngài đã tỏ ra là một học sinh nổi bật. Từ Rôma ngài đã được gởi đi dạy học trong các trường của dòng Tên trong 4 năm tại Florence và Modevi. Lúc này ngài đã thông thạo tiếng Hy lạp và được chỉ định dạy cho các bạn cùng lớp. Dầu chưa làm linh mục, ngài thường được mời đi giảng và được coi như là nhà giảng thuyết từ bẩm sinh. Ngài học thần học trước hết ở Pađua, rồi sau ở Louvain và thụ phong linh mục tại đây năm 1570. Các bài giảng của ngài tại Louvain mang lại thành công đăc biệt. Anh em Tin Lành tại Anh cũng tìm đến nghe ngài và nhiều người đã trở lại. Với dáng nhỏ bé, ngài thường đứng trên ghế đẩu từ bục giảng.

Là giáo sư thần học tại Louvain, ngài rất mộ mến các tác phẩn của thánh Tôma. Trong các bài diễn thuyết, ngài đã chống lại một cách hữu hiệu nhưng đầy tình thương với các giáo thuyết khơi nguồn cho thuyết Jansenisme sau này. Thánh Robertô cũng thúc đẩy các sinh viên học tiếng Do thái và đã soạn cho họ một cuốn văn phạm ngắn gọn. Ngài đọc nhiều về các giáo phụ và các văn sĩ khác trong Giáo Hội, một nỗ lực còn ghi lại trong tác phẩm "về các văn sĩ trong Giáo Hội" (xb năm 1623).

Sau thời kỳ ở Louvain, ngài được trao phó thi hành một công việc khó khăn là làm giáo sư phụ trách các cuộc tranh luận tại Rôma. Các cha dòng Tên đã tổ chức việc diễn giảng này nhằm trả lời bằng ngôn ngữ thời đại đối với các cuộc tấn công của anh em Tin Lành. Suốt 11 năm, thánh Robertô đã nỗ lực cho công cuộc này với sự thành công rực rỡ. Nhiều sinh viên của ngài đã trở thành thừa sai tại Anh và tại Đức. Một số người đã đổ máu vì đức tin tại Anh. 

Các bài diễn thuyết của ngài được xuất bản lần đầu tại Ingolstudt, từ năm 1586 - 1593 dưới tựa đề "các cuộc tranh luận về đức tin Công giáo chống lại các người theo lạc giáo thời nay". Có 20 ấn bản khi ngài còn sống và nhiều ấn bản sau này nữa. Đây là một công trình bảo vệ đức tin đầy đủ nhất của Giáo Hội có được và suốt ba thế kỷ liền nó là áo giáp cho các nhà giảng thuyết và các văn sĩ.

Những trách vụ khác thánh Robertô đảm nhận thời kỳ này là tu chính tác phẩm chú giải của Salmeron, một bạn dòng, làm việc trong ủy ban tu chính nghi thức phụng vụ Rôma và bản Kinh Thánh phổ thông. Ngài cũng góp phần lớn cho Đức Sixtô V trong việc ấn hành các tác phẩm của thánh Ambrosiô.

Với vai trò thần học gia của Đức Hồng y Goetni. Vị đặc sứ của Đức Giáo Hoàng tại Pháp năm 1589, thánh Robertô chứng tỏ rằng : Ngài là một nhà ngoại giao lẫn một học giả có khả năng. Việc đại diện tại Paris thật nặng nhọc. Nhưng thử thách lớn lao nhất lại đến từ một phía khác. Đức Giáo Hoàng Sixtô V quyết định đặt cuốn I trong bộ những cuộc tranh luận vào sổ sách bị cấm. Đức Giáo Hoàng không bằng lòng với chủ trương của thánh Robertô, cho rằng uy quyền của Giáo Hoàng trực tiếp trong các vấn đề vật chất, và nếu có thì chỉ qua uy tín tinh thần mà thôi. Chủ trương này đã trở nên thông thường trong Giáo Hội ngày nay. Nhưng Đức Sixtô đã qua đời và Đấng kế vị ngài đã rút lại quyết định. Dầu bị thử thách nhưng thánh Robertô đã góp phần vào ấn bản Kinh Thánh thời Đức Sixtô và đã viết tựa cho ấn bản cũ được vạch ra với một tinh thần bác ái.

Thánh Robertô liên tiếp làm cha tinh thần và viện trưởng của học viện Rôma, rồi làm bề trên tỉnh dòng Naples. Tại Rôma ngài hướng dẫn một thánh trẻ dòng Tên là Luy Gonzaga. Tại Naples, chính ngài được một cha dòng Tên khác là thánh Bernadiô Realinô sau này gọi là thánh.

Bị ép buộc nhận chức Hồng y năm 1599, từ đó ngài lo các việc cho toàn thể Hội Thánh, chẳng hạn như vụ án Galilêô và cuộc tranh luận về ơn thánh giữa các cha dòng Đaminh và dòng Tên.

Ngài làm Tổng Giám mục Capua trong ba năm, rồi chấm dứt những ngày hạnh phúc ấy vào năm 1605 khi ngài được triệu về Rôma và cầm viết bênh vực Giáo Hội. Liên tiếp ngài dàn xếp với Fra Paolo Sarpi miền Venice, với vua Giacôbê I nước Anh và với văn sĩ Pháp Guillaume Barchony.

Thánh Robertô qua đời ngày 17 tháng 9 năm 1621, được phong thánh năm 1928 và được đặt làm Tiến sĩ Hội Thánh năm 1931. 

Trích: Theo Vết Chân Người, Lm. Phaolô Phạm Quốc Túy