Clock-Time

Phụng Vụ Chư Thánh | Ngày 01.06 | Thánh Giuse Phạm Quang Túc Nông dân (1843 - 1862)

Thánh Giuse Phạm Quang Túc sinh năm 1983 tại họ Hoàng Xá, xứ Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên (nay là Hải Hưng). Thánh Giuse Phạm Quang Túc là một thanh niên chất phác đạo hạnh, sống trong một gia đình cần cù với ruộng đồng. Thân phụ không muốn cho con trai theo nghề nông, nhưng khuyến khích, rước thầy về dạy chữ Hán và mong ước lo liệu cho chú Túc theo nghiệp khoa bảng. Anh bị bắt vào năm 1862 và chấp nhận bị xử trảm. Chứng nhân đức tin Giuse Phạm Quang Túc được nâng lên hàng chân phước ngày 27/05/1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19/06/1988...