Clock-Time

Phụng Vụ Chư Thánh | Ngày 02.06 | Thánh Đaminh Trần Duy Ninh  - Giáo dân (1841 - 1862)

Thánh Đaminh Trần Duy Ninh sinh năm 1841 tại làng Trung Linh, tỉnh Nam Định. Anh là một thanh niên Công giáo đạo hạnh và sống đời đạm bạc trong yên lành. Tuy nhiên, đời sống các tín hữu bị đảo lộn vì sắc lệnh cấm đạo của vua Tự Đức. Anh Ninh và nhiều giáo hữu bị bắt và đưa đi lưu đày. Anh Ninh không chịu đạp ảnh Thánh và cuối cùng bị tổng đốc Nguyễn Đình Tân ra lệnh xử trảm. Anh được tôn phong hiển thánh năm 1988...