Clock-Time

Phụng Vụ Chư Thánh | Ngày 02.06 | Thánh Marcellinô Và Phêrô Tử Đạo ( 304)

Hai Thánh tử đạo Marcellino và Phêrô không có tài liệu lịch sử về nguồn gốc. Cả hai đều được phúc tử đạo dưới thời Diocletianô. Thánh Marcellino bị tử đạo và thánh Phêrô được ơn trừ quỉ. Tỉnh trưởng Sêrênô hành hạ và giam giữ hai thánh nhân, nhưng Chúa đã cứu giúp cho hai ngài và gia đình Antêmi. Cuối cùng cả hai bị đem hành quyết. Xác hai thánh nhân được chôn cất ở nghĩa trang Ad Duos Lauros đường Lasicana và người ta xây dựng một thánh đường trên mộ hai ngài...

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH
Thánh Marcellinô Và Phêrô Tử Đạo (+304)
Theo Vết Chân Người- Lm. Phaolô Phạm Quốc Tuý

Không có tài liệu lịch sử nào nói về nguồn gốc của hai thánh tử đạo Marcellino và Phêrô cả. Các ngài được phúc tử đạo dưới thời Diocletianô.

Thánh Marcellino được ơn tử đạo còn thánh Phêrô được ơn trừ quỉ.

Nhờ được ơn trừ quỉ, thánh Phêrô được rất nhiều người mộ mến. Ngược lại cũng có nhiều người ghen tức và thù oán tìm cách giết hại. Tỉnh trưởng Sêrênô (Sèrene) ra lệnh tống giam ngài. Bạn ông là Antêmi có đứa con gái bị quỉ ám. Nghe biết Phêrô có quyền trừ quỉ, ông giới thiệu bạn mình tới ngục thất để gặp thánh nhân. Gặp ông, thánh nhân khuyên nhủ ông hãy tin vào Chúa Giêsu và thờ phượng Thiên Chúa. Ông bực tức cho rằng: Chúa không cứu nổi Phêrô thì làm sao thánh nhân cứu nổi con ông được. Rồi ngay đêm ấy khi quân canh ngục còn đang thi hành nhiệm vụ thì thánh nhân đã có mặt ở nhà Antêmi. Cả gia đình Antêmi bỡ ngỡ và xin theo đạo. Paulina, con gái Antêmi được lành bệnh. Từ đó gia đình Antêmi thành nơi tụ tập thường hay lui tới dạy đạo và rửa tội cho các tân tòng.

Tức giận, Sêrênô ra lệnh hành hạ hai thánh nhân một cách dã man rồi giam ngục tối, nền rắc đầy miểng chai, và bỏ đói các ngài cho chết. Tuy nhiên Chúa đã giải thoát cho các ngài trong một tuần lễ để lo cho các dự tòng được chịu phép rửa tội. Nghĩ rằng gia đình Antêmi lập mưu cho cuộc vượt thoát này, Sêrênô ra lệnh giết cả gia đình ông.

Cuối cùng hai thánh nhân Marcellinô và Phêrô bị đem hành quyết. Khi thi hành án quyết, đao phủ Đorotê đã thấy linh hồn hai ngài bay về trời. Quá xúc động ông đã xin tòng giáo và qua đời cách lành thánh. Còn xác hai thánh nhân được chôn cất ở nghĩa trang Ad Duos Lauros đường Lasicana.

Khi Giáo hội được sống trong an bình, người ta xây cất trên mộ hai ngài một thánh đường rất nguy nga. Tên Hai thánh nhân đã được nhắc đến trong lễ quy Rôma.