Clock-Time

Phụng Vụ Chư Thánh | Ngày 03.06 | Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng - Thủ bạ (1802 - 1862)

Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng sinh năm 1802 thuộc giáo xứ Lê Xá. Sau khi vua ra lệnh cấm đạo, ông bị bắt vì cương quyết không chấp nhận đạp lên thánh Giá và bị áp giải đến nơi lao tù. Trong cảnh lao tù, ông bị đói khát và chịu những đau đớn khổ sở. Ngày 03/06/1862, vị anh hùng đức tin Vũ Văn Đổng bị kết án tử hình dưới thời vua Tự Đức. Tuy nhiên, ông hiên ngang đón nhận sự chết lành và kêu tên Chúa Giêsu ba lần trước khi bị giáo chủ chém đứt đầu. Sau đó, ông được tôn phong chân phước và hiển thánh...