Clock-Time

Phụng Vụ Chư Thánh | Ngày 06.06 | Thánh NÔBERTÔ - Giám Mục (1080 - 1134)

Thánh Nôbertô, con út trong một gia đình vương giả và có họ với nhà vua, đã được dự tính cho làm linh mục. Tuy nhiên, khi còn niên thiếu, ngài sống xa lý tưởng với cuộc sống giàu có, dồi dào sinh hư và yêu chuộng những buổi vui chơi thế gian. Sau khi trải qua một trận giông tố và được trả lời lời cầu nguyện của mình, ngài quyết định bỏ lại cuộc sống thế tục, dành trọn thời gian cho việc suy gẫm cầu nguyện và cuối cùng trở thành một linh mục. Thánh Nôbertô đã thành lập tu viện Premontré và đổi mới Giáo phận với nhiệt tình của một thánh nhân bậc nhất. Vào năm 1126, ngài được đặt làm Tổng Giám mục tại Magdeburg, nơi ngài tiếp tục cuộc chiến để đổi mới lòng đạo đức. Thánh Nôbertô qua đời vào năm 1134 vì kiệt sức.... 

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH
Thánh NÔBERTÔ - Giám Mục (1080 - 1134)
Theo Vết Chân Người- Lm. Phaolô Phạm Quốc Tuý

Thánh Nôbertô sinh khoảng năm 1080 tại Xanten, ngài là con út trong một gia đình vương giả và có họ với nhà vua. Theo truyền thống cao thượng, ngài đã được dự tính cho làm linh mục. Nhưng thời còn niên thiếu, Nôbertô đã sống quá xa lý tưởng. Giàu có của cải cũng như dồi dào sinh hư, lại có bản chất dễ dãi, Nôbertô cho mình vào những buổi lễ linh đình và những cuộc vui chơi thế gian. Không bao giờ một ý tưởng đứng đắn lại có thể xóa tan được những ảo tưởng ngài nuôi dưỡng trong lòng.

Điều may mắn là khi ham vui như vậy, ngài vẫn không sao nhãng việc học hành. Nhờ vậy, Nôbertô thông hiểu mọi khoa học, vua Henty V mến chuộng Nôbertô và thâu dụng vào triều đình. Tuy nhiên Nôberto vẫn tiếp tục nếp sống xưa. Biết rằng: chỉ có nhân đức mới mang lại hạnh phúc cho tâm hồn, nhưng Nôbertô lại yêu chuộng "xiềng xích" và không can đảm bẻ gãy được.

Một ngày kia Nôbertô cỡi ngựa đến một làng ở miền Wesphalie. Ngài dẫn theo một giai nhân đi tìm thú vui. Khi đến giữa một đồng cỏ thì một cơn giông tố nổi lên sấm chớp dữ dằn. Khó tìm được một nơi trú ngụ, nên ngài phi ngựa nước rút mong sớm tới đích. Nhưng một cú sét đánh ngay vào chân ngựa. Con vật hoảng hốt hất tung Kỵ sĩ xuống đất. Nôbertô nằm bất tỉnh tại chỗ như chết trong một giờ. Tỉnh dậy Nôbertô kêu lên như thánh Phaolô ngày trước:

- Lạy Chuá, Chúa muốn con làm gì?

Một tiếng nói bên trong đáp lại:

- Hãy tránh sự dữ và làm điều lành.
 

Nôbertô chỗi dậy và quyết đền bù đời sống đã qua. Khi trở lại triều đình, ngài trở về Xanten, sống những thinh lặng nội tâm, mặc áo nhặm và dành trọn thời gian cho viêc suy gẫm cầu nguyện. Từ đó, ngài đã không còn đặt một giới hạn nào cho bậc trọn lành nữa, ngài đã dành hai năm sám hối để dọn mình chịu chức linh mục và chỉ dâng thánh lễ đầu tiên sau 40 ngày chuẩn bị trực tiếp, ngài bán hết mọi của cải, phân phát cho người nghèo rồi đi chân không đến xin Đức Giáo Hoàng ban quyền cho đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi. Những bài giảng nhất là chính đời sống gương mẫu của ngài đã tạo nên được nhiều cuộc hối cải là lùng. Chính trong khi thực hiện nỗ lực tông đồ này mà thánh Nôbertô đã thiết lập tu viện ở Premontré, thường được gọi là dòng áo trắng.

Năm 1126, Nôbertô được đặt làm Tổng Giám mục tại Magdeburg. Đức Tân Giám mục vẫn không giảm bớt khắc khổ đi chân không, ngài nỗ lực đổi mới Giáo phận với nhiệt tâm của một thánh nhân bậc nhất. Trong nỗ lực ấy, ngài phải chịu dựng biết bao là khó khăn, người ta tìm cách cản trở đến độ muốn mưu sát ngài, nhưng lòng quả cảm và sự nhẫn nại đã đưa ngài tới thành công. Trong một ít năm, ngài đã sửa lại được những lạm dụng và làm cho mọi chỗ nên đạo đức hơn. Ngài thường nói:

- Tôi đã ở trong triều đình đã rút vào đơn độc, đã được dặt nhiều chức vụ, nhưng tôi đã không tìm thấy được điều gì đẹp hơn là được phụng sự Chúa và thuộc trọn về Ngài.

Ở vào địa vị Tổng Giám mục, thánh Nôbertô từ đây cũng ảnh hưởng tới Giáo hội ngày càng nhiều hơn. Ngài là bạn của thánh Bernadô và đã giúp đỡ thánh nhân chống lại Giáo Hoàng giả Anacletus, ngài cũng đã thành công trong việc chống lại lạc thuyết của Tanclelin về sự hiện diện của Chúa trong bí tích Thánh Thể.

Sau bao nhiêu nỗ lực để đổi mới lòng đạo đức trong Giáo phận thánh Nôbertô qua đời vì kiệt sức vào năm 1134.