Clock-Time

Phụng Vụ Chư Thánh | Ngày 07.06 | Thánh GIUSE TRẦN VĂN TUẤN - Nông dân (1824 - 1862)

Thánh Giuse Trần Văn Tuấn sinh năm 1824 trong một gia đình nông dân đạo đức. Anh bị bắt khi 36 tuổi và bị tra tấn trong tù. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng anh vẫn kiên trì tuyên xưng đức tin. Anh bị thiêu sống vào ngày 07-6-1862 vì không từ bỏ đạo. Thi hài của vị tấm gương đức tin này được mai táng tại nhà thờ Nam Điền. Thánh Giuse Trần Văn Tuấn được tôn phong hiển thánh vào ngày 19-6-1988...