Clock-Time

Phụng Vụ Chư Thánh | Ngày 12.05 | Thánh Nêrêô Và Akilêô Tử Đạo (Thế kỷ I)

Hai thánh Nêrêô và Akilêô là những binh sĩ, nhưng khi trở lại đạo, các ngài đã rời bỏ quân ngũ rồi sau đó đã lãnh triều thiên tử đạo. Câu chuyện tử đạo của các ngài có lẽ đã là giả tưởng. Theo văn bản của Đức Giáo Hoàng Đamas, thì các ngài đã sống dưới triều Hoàng đế Nérô. Chính thánh Phêrô đã rửa tội cho các ngài. Được phái về phục vụ thánh nữ Đomitilla, sau đó các ngài cùng bị tù đày và được phúc tử đạo với bà chủ...

PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH
Ngày 12.05: Thánh Nêrêô Và Akilêô 
Tử Đạo (Thế kỷ I)

Theo Vết Chân Người - Lm. Phaolô Phạm Quốc Tuý


 

Hai thánh Nêrêô và Akilêô là những binh sĩ, nhưng khi trở lại đạo, các ngài đã rời bỏ quân ngũ rồi sau đó đã lãnh triều thiên tử đạo. Câu chuyện tử đạo của các ngài có lẽ đã là giả tưởng. Theo văn bản của Đức Giáo Hoàng Đamas, thì các ngài đã sống dưới triều Hoàng đế Nérô. Chính thánh Phêrô đã rửa tội cho các ngài. Được phái về phục vụ thánh nữ Đomitilla, sau đó các ngài cùng bị tù đày và được phúc tử đạo với bà chủ.

Một tài liệu khác cho rằng thánh Nêrêô và Akilêô là lính cận vệ của chính Đức Giáo Hoàng Đamas.

Có người lại cho rằng thánh Nêrêô là con tinh thần của thánh Phaolô.

Như vậy các tài liệu về cuộc đời hai thánh tử đạo không được chắc chắn. Tuy nhiên lòng tôn sùng dành cho các ngài rất cổ kính. Thánh đường lưu giữ hài cốt các ngài ở đường Ardeatina đã được tái thiết tới ba lần.