Clock-Time

Phụng Vụ Chư Thánh | Ngày 24.07 | Thánh Jose Fernandez - Hiền - Linh mục dòng Đa Minh (1838 – 1775)

Ngày 03/12/1775, một gia đình nhỏ thuộc Giáo phận Avila, vương quốc Tây Ban Nha, hân hoan đón chú bé Jose Fernandez chào đời. Gia đình đã dưỡng dục Jose Fernandez trong môi trường đạo đức Kitô giáo. Ơn  gọi tu trì nảy mầm trong tâm hồn nhờ gương sáng đạo đức của gia đình. Khi lớn khôn, được cha mẹ khuyến khích, chú Jose Fernandez đã xin nhập dòng Đa Minh. Thầy Fernandez khấn lần đầu trong dòng Đa Minh ở tuổi 27 tại Tu viện Thánh Phaolô và tiếp tục học thần học tại học viện của dòng. Sau khi thụ phong linh mục, cha Fernandez tình nguyện gia nhập Tỉnh hạt Rất Thánh Mân Côi ở Philippines và đáp tàu đến Manila để thực hiện lệnh truyền của Đấng Cứu Thế: “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy” (Mt 28,19).