Clock-Time

Phụng Vụ Chư Thánh

/ 997 / Phụng Vụ Chư Thánh

Video: Phụng vụ Chư Thánh - Thánh Luy Hot

Thánh Luy sinh ngày 25 tháng 4 năm 1214. Cha ngài là vua Luy VIII và mẹ ngài là bà Blanche de Castille. Ngài được rửa tội tại Poissy. Để ghi nhớ ơn phúc rửa tội, ngài thường ký tên là Luy de Poissy. Ngài qua đời tại Tunis ngày 15 tháng năm 1270...
/ 1191 / Phụng Vụ Chư Thánh

Video: Phụng vụ Chư Thánh - Thánh Rosa Lima Hot

Rosa sinh tại Lima nước Peru năm 1568. Cha mẹ ngài, ông Caspar del Flores và Maria del Oliva đặt tên cho ngài là Isabelle. Nhưng vì sắc đẹp của ngài, người ta gọi ngài bằng tên một loài hoa Rosa. Ngày 24 tháng 8 năm 1617 thánh nữ qua đời...
/ 1372 / Phụng Vụ Chư Thánh

Video: Phụng vụ Chư Thánh - Thánh Giáo Hoàng Piô X Hot

Thánh Piô X Giáo Hoàng tên thật là Giuseppe Melchierre Sartô, sinh tại làng Riese miền Venetia, ngày 02 tháng 6 năm 1835. Năm 1914 vào năm thứ 11 sau khi Đức Piô được bầu làm Giáo Hoàng, Âu Châu lâm vào cảnh chiến tranh. ngài ngã bệnh, ngài dâng lễ cuối cùng, ngày lễ Mông Triệu và qua đời ngày 20 tháng tám...
/ 1109 / Phụng Vụ Chư Thánh

Video: Phụng vụ Chư Thánh - Thánh Bernađô Hot

Bernađô sinh năm 1090, tại lâu đài Fontaine gần Dijon. Cha ngài là hiệp sĩ Tescelin khôn ngoan và đạo đức. Ngài đã qua đời ngày 20 tháng năm 1153. Năm 1830, ngài được đặt làm tiến sĩ Hội Thánh. Ngài đã sống trước khi hình thành thuyết kinh viện và bởi vì giáo huấn của ngài còn nằm trong truyền thống các giáo phụ, người ta thường coi ngài là thánh giáo phụ cuối cùng.
/ 1175 / Phụng Vụ Chư Thánh

Video: Phụng vụ Chư Thánh - Thánh Gioan Euđê Hot

Thánh Gioan Euđê là một trong số những người chấn hưng tôn giáo tại Pháp thời vua Luy XIV. Isaac Euđê. Ngày 19 tháng năm 1680, thánh Gioan Euđê từ trần, ngài được phong chân phước năm 1909 và năm 1925 được tôn phong hiển thánh. ..
/ 1085 / Phụng Vụ Chư Thánh

Video: Phụng vụ Chư Thánh - Thánh Pontianô và Thánh Hippôlitô

Thánh Pontianô Kế vị Thánh Urbanô I làm Giáo Hoàng khoảng năm 230 ngài bị bắt đi lưu đày cùng với vị phản Giáo Hoàng là Hippôlitô, tới miền Sardinia trong thời kỳ bách hại của hoàng đế Maximinô. ngài nổi danh và được kính nhớ vì đã tử đạo tại đó...
/ 1087 / Phụng Vụ Chư Thánh

Video: Phụng vụ Chư Thánh - Đức Maria Hồn Xác Lên Trời Hot

Lễ Mông Triệu, ngày 15 tháng, ngày Maria đầy ơn Chúa, đầy hạnh phúc, hồn vô nhiễm và xác trinh trong của Mẹ được vinh hiển, ngày Mẹ được giống Chúa Phục sinh cách hoàn toàn nhất. Lễ này làm cho Giáo hội và nhân loại thấy được hình ảnh của hy vọng cuối cùng của chúng ta...
/ 1547 / Phụng Vụ Chư Thánh