Clock-Time

phụng vụ chư thánh

/ 1246 / Phụng Vụ Chư Thánh

Ngày 28-08: Thánh Augustinô, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh (354 - 430)

Thánh Augustinô sinh ngày 13 tháng 11 năm 354 tại Thagaste miền Numidia nay là Souk-Akras nước Algeria. Ông Patricô, cha ngài là một tiểu nông và là nghị viên thành phố. Ông là lương dân và chỉ theo đạo vào lúc cuối đời. Mẹ ngài là thánh Monica đã nhờ kinh nguyện, lòng nhẫn nại và tình yêu không biết mệt mỏi đã cải hoá con. Theo thói quen thời đó, Augustinô thuộc vào số những ứng viên lãnh phép rửa tội, nhưng lại trì hoãn để tránh nguy cơ phạm tội, ngài chỉ được thánh Ambrosiô rửa tội cho sau khi trở lại vào tuổi 32.
/ 1005 / Phụng Vụ Chư Thánh

Ngày 25-08: Thánh Luy

Thánh Luy sinh ngày 25 tháng 4 năm 1214. Cha ngài là vua Luy VIII và mẹ ngài là bà Blanche de Castille. Ngài được rửa tội tại Poissy. Để ghi nhớ ơn phúc rửa tội, ngài thường ký tên là Luy de Poissy. 
/ 1039 / Phụng Vụ Chư Thánh

Ngày 25-08: Thánh Giuse Calasanz

Thánh Giuse Calasanz sinh năm 1557 tại Peralta de la Sal miền Aragonia. Cha mẹ ngài là những một giàu có trong miền, nhưng đã dày công dạy cho con biết yêu Chúa thiết tha, ham thích cầu nguyện và gớm ghét tội lỗi. Chính Giuse ngay từ niên thiếu đã tỏ dấu có lòng bác ác đặc biệt với trẻ nhỏ và ưu tư giáo dục chúng. ngài thường tụ họp các bạn trẻ lại để dạy cho chúng biết các mầu nhiệm đức tin và biết cách cầu nguyện.
/ 1479 / Phụng Vụ Chư Thánh

Ngày 24-08 : Thánh Bartôlômêô, tông đồ

Các sách Tin Mừng nhất lãm và sách công vụ tông đồ ghi nhận thánh Bartôlômêô là một trong nhóm 12, nhưng lại không biết thêm gì về ngài, ngoài việc liên kết tên ngài với Philipphê.