Clock-Time

phụng vụ chư thánh

/ 194 / Phụng Vụ Chư Thánh

Phụng Vụ Chư Thánh | Ngày 25.05 | Thánh MARIA MADALENA ĐỆ PAZZI - (1566 - 1607)

Thánh nữ có lòng sùng kính phép Thánh thể một cách đặc biệt. Lên 10 tuổi, tức là năm 1576, ngài được rước lễ lầ đầu. Dịp này, ngài đã khấn dâng mình trọn vẹn cho Chúa. Năm 13 tuổi ngài còn tự ý làm một mão gai để đội đầu mỗi khi đi ngủ để cảm thông với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô... 

/ 113 / Phụng Vụ Chư Thánh

Phụng Vụ Chư Thánh | Ngày 25.05 | Thánh GRÊGORIÔ VII - Giáo Hoàng (1028 - 1085)

Thánh Grêgôriô hay là Hildebrand theo tên rửa tội, sinh khoảng năm 1028. Gia đình ngài không thuộc dòng tộc quí phái và có thuộc gốc Do thái. Thấy con mình thông minh lại hiếu học, thân phụ thánh nhân gởi ngài tới thụ huấn với người chú là Tu viện trưởng Đức Bà Maria ở Aventin, Hildebrand đã trở thành một tu sĩ dòng Bênêdictô...

/ 124 / Phụng Vụ Chư Thánh

Phụng Vụ Chư Thánh | Ngày 25.05 | Thánh BÊ-ĐA Đáng Kính - Linh mục, Tiến Sĩ Hội Thánh (673 - 735)

Các bút tích về thần học của ngài chính yếu gồm những phần dẫn giải Thánh Kinh của một thầy dạy phần lớn dựa trên các sách Giáo phụ Tây phương. Dầu thiếu sự độc sáng trong cách trình bày, nhưng những dẫn giải của thánh Bêđa ngày nay còn là phương tiện tốt đẹp nhất để hiểu về các giáo phụ...

/ 197 / Phụng Vụ Chư Thánh

Phụng Vụ Chư Thánh | Ngày 20.05 | Thánh BERNAĐINÔ thành Siêna - Linh mục (1380 - 1444)

Sáng ngày 08 tháng 9 năm 1442, sau khi giúp đỡ một người dì già cả điếc lác trong một cơn bệnh cuối cùng, Bernadinô đã phân phát hết tài sản cho người nghèo rồi gia nhập dòng thánh Phanxicô. Năm 1404, ngài thụ phong linh mục, tiếp đến là khoảng 12 năm ngài sống ẩn dật, nhưng sau đó là những ngày tháng đi rao giảng, không biết mệt mỏi khắp nước Ý...

/ 175 / Phụng Vụ Chư Thánh

Phụng Vụ Chư Thánh | Ngày 18.05 | Thánh GIOAN I - Giáo Hoàng Tử Đạo ( 526)

Thánh Gioan sinh tại Tuscia. Ngài được chọn làm Giám mục Rôma ngày 13 tháng 8 năm 523. Người ta không biết gì về đời thơ ấu của thánh nhân, nhưng tư ngày lên kế vị thánh Phêrô ngài đã nhiệt thành sống khẩu hiệu "tất cả vì danh Chúa". Ngài đã có công hoàn thành nhạc bình ca mà các vị tiền nhiệm của ngài là Đức Celestinô I, Leo Cả và Galesiô khởi xướng... 

/ 651 / Phụng Vụ Chư Thánh

Phụng Vụ Chư Thánh | Ngày 14.05 | THÁNH MATTHIA Tông Đồ (Thế kỷ I) Hot

Tài liệu duy nhất đáng kể về thánh Matthia là tường thuật của sách Công vụ các tông đồ (Cv 1,15-26). Theo điều kiện mà thánh Phêrô đưa ra để chọn người thế chân cho Giuđa trong nhóm 12. Chúng ta biết thánh Matthia là một trong số các môn đệ của Chúa Giêsu. Ngài đã theo Chúa Giêsu "Khởi từ lúc Gioan thanh tẩy cho đến ngày Chúa Giêsu về trời" (c. 22)..

/ 226 / Phụng Vụ Chư Thánh

Phụng Vụ Chư Thánh | Ngày 12.05 | Thánh Nêrêô Và Akilêô Tử Đạo (Thế kỷ I)

Hai thánh Nêrêô và Akilêô là những binh sĩ, nhưng khi trở lại đạo, các ngài đã rời bỏ quân ngũ rồi sau đó đã lãnh triều thiên tử đạo. Câu chuyện tử đạo của các ngài có lẽ đã là giả tưởng. Theo văn bản của Đức Giáo Hoàng Đamas, thì các ngài đã sống dưới triều Hoàng đế Nérô. Chính thánh Phêrô đã rửa tội cho các ngài. Được phái về phục vụ thánh nữ Đomitilla, sau đó các ngài cùng bị tù đày và được phúc tử đạo với bà chủ...

/ 878 / Phụng Vụ Chư Thánh

Ngày 10-02: Thánh Scôlastica trinh nữ (480-543) - Lm Phaolô Phạm Quốc Tuý Hot

Thánh Scolastica là em gái thánh Bênêđictô, tổ phụ của những đời sống khổ tu bên Tây phương.