Clock-Time

Video: Phụng vụ Chư Thánh - Thánh Alphongsô Maria Liguori

Ngày 01-08: Thánh Alphongsô Maria Liguori sinh ngày 27 tháng 9 năm 1696 tại Marinella gần Naples và là con trưởng trong 7 anh em. Ngài tìm được bình an và qua đời năm 1787. Được phong hiển thánh năm 1839, và nâng lên hàng Tiến sĩ Giáo Hội năm 1871...