Clock-Time

Video: Phụng vụ Chư Thánh - Thánh Brigitta

Thánh Brigitta (hay là Birgitta) sinh ngày 14 tháng 6 năm 1303 tại Upland, Thụy Điển. Năm 1373, thánh nữ trở về Rôma và từ trần ngày 23 tháng 7. Mười tám năm sau, ngài được phong thánh, ngày 7 tháng10 năm 1391.