Clock-Time

Video: Phụng vụ Chư Thánh - Thánh Gioakim và Anna

Việc tôn sùng thánh Anna có từ thế kỷ thứ VI bên Đông phương vào đầu thế kỷ VIII bên Rôma. Cuối thời Trung Cổ, lòng sùng kính lan rộng khắp Âu Châu...