Clock-Time

Video: Phụng vụ Chư Thánh - Thánh Laurensô Brindisi

Thánh Laurensô Brindisi tên thật là: Cesare de Rossi, sinh năm 1559 tại Brindisi. Ngài gia nhập dòng Phanxicô ở Verona và mặc áo dòng năm 1575. Ngài mất năm 1619, tuyên phong Hiển Thánh năm 1881 và Tiến sĩ Hội Thánh năm 1959...