Clock-Time

Video: Phụng vụ Chư Thánh - Thánh Maria Madalena

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến...