Clock-Time

Video: Phụng vụ Chư Thánh - Thánh Phêrô Chrysôlogô

Thánh Phêrô có biệt hiệu là Chrysôlôgô (kim ngôn) bởi tài hùng biện đặc biệt của ngài. Ngài sinh vào khoảng năm 405, tại miền Imola, nước Ý....