Clock-Time

Ngày 15-9: Bản văn Phụng vụ Lễ Đức Mẹ sầu bi

Lạy Chúa, khi Đức Kitô chịu treo trên thập giá, Chúa đã muốn cho Thánh Mẫu của Người đứng kề bên mà thông phần đau khổ. Xin cho Hội Thánh Chúa biết noi gương Thánh Mẫu mà kết hợp với Đức Kitô chịu khổ hình, để mai ngày được phục sinh vinh hiển cùng với Đức Kitô, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Phụng vụ
Lời nguyện và bài đọc Lễ Đức Mẹ sầu bi

Ca nhập lễ

Ông Simêon nói với Bà Maria : Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải hư vong hay được cứu độ. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Phần bà, bà sẽ phải nát ruột nát gan như bị lưỡi gươm đâm thấu.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, khi Đức Kitô chịu treo trên thập giá, Chúa đã muốn cho Thánh Mẫu của Người đứng kề bên mà thông phần đau khổ. Xin cho Hội Thánh Chúa biết noi gương Thánh Mẫu mà kết hợp với Đức Kitô chịu khổ hình, để mai ngày được phục sinh vinh hiển cùng với Đức Kitô, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Bài Đọc Dt 5, 7-9

Đức Giêsu đã phải học biết vâng phục, và Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu.

Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do thái.

Thưa anh em, khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiêng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục ; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người.

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca Tv 30, 2-3a...

Tin Mừng Ga 19, 25-27

Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có Thân Mẫu Người.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có Thân Mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ của ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Maria Mác-đa-la. Khi thấy Thân Mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với Thân Mẫu rằng : Thưa Bà, đây là con của Bà. Rồi Người nói với môn đệ : Đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước Bà về nhà mình.

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa đã muốn cho Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế nên hiền mẫu của chúng con, khi Người đứng dưới chân thập giá. Xin Chúa nghe lời chúng con cầu khẩn và nhận lễ vật chúng con dâng tiến trong ngày lễ kính nhớ Thánh Mẫu để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang.

Chúng con cầu xin

Ca hiệp lễ

Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng phấn khởi.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích cứu độ muôn đời khi kính nhớ Đức Mẹ sầu bi. Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa giúp chúng con mang lấy vào thân cho đủ mức những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, cho Hội Thánh được nhờ.

Chúng con cầu xin