Clock-Time

​5 tháng 3 Những Giá Trị Và Thái Độ Của Việc Hối Cải

Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày - Tôi muốn kêu gọi mọi người - Tất cả chúng ta đều là những tội nhân cần được cứu độ

Tôi muốn kêu gọi mọi người - Tất cả chúng ta đều là những tội nhân cần được cứu độ – hãy vun trồng những giá trị và tự giáo dục mình những thái độ nền tảng trên hành trình hối cải.

Trước tiên tôi nghĩ đến thái độ cởi mở đánh giá cuộc sống mình bằng Lời Chúa. Chính mình không phải là kẻ xét đoán cuối cùng về cuộc sống mình. Nhưng đức tin đòi hỏi chúng ta đối diện với những chuẩn mực do Lời Chúa đặt ra và đánh giá chính mình cũng như hành động của mình dựa theo những tiêu chuẩn phúc âm đó.

Kinh nghiệm thiêng liêng của hối nhân còn đòi hỏi có một chọn lựa mới đặt chính mình cho Chúa Giêsu tùy ý sử dụng. Linh hồn của cuộc hành trình của chúng ta hệ tại ở sự trung thành với Thầy và luôn chọn lựa theo Ngài.

Cuối cùng, ước muốn sống hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa và với anh em mình. Tội lỗi làm hư hại và phá huỷ sự hiệp thông này. Hoán cải phải luôn đáp trả tình yêu một cách sâu sắc hơn.

Sự mời gọi đến với Bí tích hoà giải dẫn đến nhiều hình thái khác nhau; và ở đây tôi xét đến tình trạng “tinh thần” hơn là “thể lý”. Thí dụ: Một người không còn giữ giao ước Rửa tội nữa phải quyết định trở lại thực sự với Chúa bằng một tâm hồn thống hối và ước mong được tha thứ để bắt đầu lại từ đầu.

Thí dụ khác: Có lẽ có người mang một niềm tin dửng dưng hay lơ là. Tâm trí họ để một nơi đâu đâu – có thể nơi vật chất. Họ không có một chỗ trống cho nào cho Thiên Chúa cũng không mong ước tìm kiếm Thiên Chúa. Đối với họ, hoán cải là đi ra khỏi vùng u ám và trở lại chính lộ bằng cách chấp nhận một quan hệ khác và cá vị với Thiên Chúa.

Đối với người đang hành trình trong đức tin, thời gian thống hối này dẫn tới phục sinh, giúp anh củng cố những chọn lựa của mình, gội rửa chính mình bằng cách hiểu sự yếu đuối của mình và hiểu hơn nữa kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc sống mình.

Một điều gì đó vĩ đại nơi tất cả chúng ta, đó là giá trị được sốn sung mãn. Mùa chay mời gọi chúng ta đi vào cuộc sống mình những chọn lựa của mình, đương đầu hay tránh né những rắc rối. Sau đó cuộc hành trình thiêng liêng của hoán cải có thể giúp chúng ta biến đổi mình thành cái gì đó có ý nghĩa cả nơi bản thân và xã hội.


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày