Clock-Time

GIÁO HỘI TƯƠNG LAI

Tôi tự hỏi mình và thường được hỏi: Tôi cảm nhận gì về Giáo hội tương lai?

Tôi tự hỏi mình và thường được hỏi: Tôi cảm nhận gì về Giáo hội tương lai? Và tôi mơ ước gì cho Giáo hội ấy? Những hình ảnh nào về Giáo hội mà Thánh Thần đã đặt trong tâm hồn tôi?

Giáo hội tương lai không thể là một Giáo hội khác với Giáo hội của Chúa Giêsu và các Tông đồ; khác với Giáo hội thời thánh Ambrôsiô; với Giáo hội thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II; với Giáo hội công đồng. Vậy Giáo hội này thế nào? Ta có thể phác họa một vài đặc tính của Giáo hội này chăng?

- Một Giáo hội hoàn toàn tuỳ thuộc vào Lời Chúa, được nuôi dưỡng và được giải thoát nhờ Lời Chúa.

- Một Giáo hội đặt bí tích Thánh Thể làm trung tâm điểm của cuộc sống Giáo hội. Một Giáo hội hướng về Chúa và phản chiếu chính Chúa ; một Giáo hội làm mọi sự “để tưởng nhớ đến Thầy” và theo gương Chúa Giêsu.

- Một Giáo hội không ngại sử dụng những phương tiện và cơ cấu loài người để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Một Giáo hội muốn nói với thế giới đương thời, với những nền văn hoá, văn minh khác nhau bằng những từ ngữ giản dị của Tin Mừng.

- Một Giáo hội “nói” bằng những công việc cụ thể hơn là bằng những lời nói suông, và chỉ nói những lời phát xuất từ những việc làm cụ thể. Con người đã chán ngán những lời nói suông! Một sự dè dặt trong ngôn từ làm  cho lời nói có được giá trị hơn và nhiều hiệu quả hơn. Như Chúa dạy: “Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường” (Is 42,2). Sự thật thì mạnh mẽ và không phụ thuộc vào giọng nói mà nó phụ thuộc vào sự hoà hợp giữa lời nói và việc làm.

- Một Giáo hội quan tâm đến những dấu chỉ về sự hiện diện của Thánh Thần trong thời đại chúng ta. Tuy nhiên, Chúa Thánh Thần vẫn có thể xuất hiện.

- Một Giáo hội nhận biết được cuộc hành trình đầy khó khăn, gian khổ mà nhiều người đang phải đối mặt hôm nay ; nhận biết được những đau khổ mà nhân loại đang phải một mình gánh chịu ; một Giáo hội chân thành chia sẻ những nỗi đau của thế giới với khao khát an ủi.

- Một Giáo hội đem những lời đầy khích lệ và giải thoát của Tin Mừng cho những ai mang gánh nặng, khi nhớ lại lời của Chúa Giêsu: “khốn cho cả các ngươi nữa hỡi các nhà thông luật! Các ngươi chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào” (Lc11,46).

- Một Giáo hội có khả năng và sẵn lòng tìm kiếm những người “nghèo mới” và không quá lơ đãng thiếu cố gắng trong việc giúp họ cách có sáng tạo.

- Một Giáo hội không giành đặc quyền cho một loại người nào, mà chào đón mọi người, già cũng như trẻ. Một Giáo hội dạy dỗ và tạo nên nơi con cái mình một niềm tin và tình yêu, và ước mong có thật nhiều những đặc sủng, các nghi thức, và các thừa tác vụ khác nhau trong cộng đoàn hiệp nhất.

- Một Giáo hội khiêm hạ, gắn liền với kỷ luật, trong  Giáo hội ấy chỉ một mình Thiên Chúa có tính ưu việt.

- Một Giáo hội nhẫn nại, hiện thực và khách quan nhận thức được những mối dây liên hệ của mình với thế giới, đặc biệt trong xã hội hôm nay, và cố gắng hết sức để có được sự tham dự tích cực và sự hiện diện đầy tinh thần trách nhiệm. Là một Giáo hội rất tôn trọng các cơ quan, tổ chức của xã hội, và nhớ rất rõ lời dạy của Thánh Phêrô: “Phải vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người”.

- Một Giáo hội… chúng ta có thể tiếp tục mãi! Điều thiết yếu là chúng ta quan tâm đến việc xây dựng một Giáo hội dựa trên truyền thống và rộng mở với Chúa Thánh Thần, với huấn quyền và lưu tâm đến những dấu chỉ của thời đại. Một Giáo hội sống theo phương châm: “Sống hoàn hảo và đem những giá trị mới làm phong phú thêm những giá trị cũ”


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày