Clock-Time

​Ngày 03 tháng hai SỰ VÂNG PHỤC CỦA CHÚA GIÊSU: LỜI ĐỀ NGHỊ CHUẨN MỰC CHO CHÚNG TA

Quan sát một cách sâu xa hơn vào Mầu nhiệm Bữa Tiệc Ly,
Quan sát một cách sâu xa hơn vào Mầu nhiệm Bữa Tiệc Ly, chúng ta được dịp suy xét những lời mà Chúa Giêsu nói lúc truyền phép trên bánh và rượu. Chúa Kitô trao ban chính thân mình Ngài cho nhân loại và điều này thuyết phục chúng ta. Nên chúng ta đừng quên rằng Chúa Giêsu làm nhằm đổi mới Giao Ước. Ngài nói: "Đây là Máu Ta, Máu Giao Ước mới và vĩnh cửu." Lời Kinh Thánh này nhắc nhở tất cả chúng ta về sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại, từ thời ông Nôê , đến Abraham rồi đến Môsê.

Giao ước mà các tiên tri nhắc đi nhắc lại, bây giờ được thực hiện nơi Đức Giêsu, từ đó cho thấy một mối liên hệ đơn sơ về lòng thương yêu và hiện diện như một dấu chỉ tuyệt đối của lòng sùng kính dành cho Thiên Chúa qua Người Con của Ngài, dấu chỉ của tình yêu chung thủy và nhân trần mà qua đó Thiên Chúa thực hiện, chữa lành, giải phóng, tha thứ và xây dựng Dân Người.

Toàn bộ trình thuật cuộc thương khó được đọc lên trong viễn cảnh này. Chuỗi biến cố đau khổ và đáng buồn mà Đức Giêsu bị bội phản và kết án. Và trên thân thể Ngài đã hiến dâng cho chúng ta bằng chứng tá tuyệt đỉnh của Ngài, được tiết lộ biến cố nội tâm về mối liên hệ làm con của Đức Giêsu với Cha trên trời.

Tin Mừng Thánh Matthêu bao gồm nhiều điều nói về lòng vâng phục của Đức Giêsu. Chúa Giêsu nói trên núi Cây Dầu: "Xin làm theo ý Cha" và Ngài nói với các môn đệ "giờ đã đến" (giờ vâng phục), rồi Ngài nói thêm: "Mọi lời Kinh Thánh phải được ứng nghiệm mà đây là lúc thực hiện." Vì vậy, mối liên hệ giữa Chúa Giêsu với Chúa Cha là ánh sáng soi dẫn cuộc đời, cuộc thương khó và sự chết của Người. Chúng ta không thể hiểu được nhưng chỉ biết rằng Chúa Giêsu chọn lựa một cách can đảm giữa sự sống và cái chết, giữa niềm vui và đau khổ. Chúa Giêsu chọn con đường hẹp và gian khổ như là cách minh chứng. Trong bổn phận làm con, Người chọn lựa giữa cuộc đời vắng Cha và chấp nhận sự chết với Cha. Người chọn sự vâng phục. Người thánh ý Chúa Cha, Đấng hằng ở với Người.

Chúa Giêsu ý thức cách mạnh mẽ và thiết tha về Cha của Ngài và luôn suy niệm về bản thân của mình. Điều này giúp Ngài hiểu rằng sự chọn lựa trở thành một phần của Cha, ngay cả khi điều đó mang lại khổ đau và cái chết, thì trên tất cả là sự chọn lựa đem Ngài đến sự viên mãn của mầu nhiệm Phục Sinh qua tình yêu.


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày