Clock-Time

​Ngày 04 tháng ba: Mùa Chay Một Hành Trình Biến Đổi

Phụng vụ mùa chay đồng thời giữ những giá trị: khẩn khoản nài xin và soi sáng hành trình biến đổi. Đồng hành với Chúa như Ngài “Đi lên Giêrusalem” nghĩa là làm mới lại sự chọn lựa

Phụng vụ mùa chay đồng thời giữ những giá trị: khẩn khoản nài xin và soi sáng hành trình biến đổi. Đồng hành với Chúa như Ngài “Đi lên Giêrusalem” nghĩa là làm mới lại sự chọn lựa mối giao hảo trong mầu nhiệm sự chết và sống lại của Ngài. Sự chọn lựa này nhận ra lối diễn tả đặc thù trong niềm tin đối với Chúa Cha, và trong việc phục vụ anh chị em. Lời Chúa là của ăn nuôi dưỡng chúng ta –“Con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, nhưng nhờ vào mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Matthêu và Chúa nhật thứ nhất mùa chay) – Con đường này đã chỉ ra đường hướng tinh thần cho những người tin, và cũng bày tỏ thái độ cứng tin của con người chia cắt với Thiên Chúa.

Phụng vụ mùa chay dành nhiều thời gian cho người tân tòng, mời gọi họ cử hành để làm mới lại lời hứa với Thiên Chúa, và gia nhập vào con đường của người môn đệ nhiệt thành. Cuối cùng phụng vụ nhấn đến tình trạng tội lỗi và yếu đuối của chúng ta trong cuộc sống. Kêu gọi chúng ta đón nhận những dấu hiệu thống hối, và biểu lộ tâm tình nhận những lỗi lầm và hèn kém, nhưng hết lòng phó thác vào tình thương của Thiên Chúa.

Mỗi ngày trong bốn mươi ngay mùa chay mang những thông điệp như thế vào lòng chúng ta. Chúng ta hãy thưa “vâng” để lời cầu chúng ta cũng như của cộng đoàn có thể thay đổi tâm hồn chúng ta và dẫn đến biến đổi thực sự.


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày