Clock-Time

​Ngày 04 tháng hai: Điều Làm Cho Thánh Ý Chúa Cha Có Ý Nghĩa Đối Với Chúng Ta

Khi người Kitô hữu lựa chọn để hiến dâng cuộc đời mình, để phục vụ người khác, để vác lấy thập giá

 
Khi người Kitô hữu lựa chọn để hiến dâng cuộc đời mình, để phục vụ người khác, để vác lấy thập giá, để rửa chân cho anh em đồng loại của mình, để chấp nhận cho Lời Chúa biến đối cuộc sống, để sẵn sàng với những đòi hỏi, nhu cầu của cuộc sống: nơi gia đình, trong công việc, ở trường học hay trong xã hội ; khi họ đón nhận những hy sinh, đau khổ  như là một phần của cuộc sống, cùng với nỗi cô đơn của nó, giống như Đức Kitô đã trải qua _ người Kitô hữu đã không làm những điều này với ước muốn khác thường để được chịu đau khổ, nhưng bởi vì họ đã khám phá được hình ảnh của Chúa Cha và đã hiểu ra rằng niềm hạnh phúc của cuộc sống chỉ được tìm thấy trong việc thi hành thánh ý Chúa Cha, ngay cả khi điều đó cần hy sinh và dâng hiến mạng sống nữa.

Nhờ Bí tích Thánh Thể mà chúng ta có thể hiểu được tất cả những điều này cũng như hiểu được Đức Kitô đã làm cho chúng hiện diện trong cuộc sống của chúng ta như thế nào. Phép Thánh Thể đã định hình nơi chúng ta những lựa chọn lớn lao mà chúng ta phải quyết định trong cuộc sống và trong lịch sử, hợp theo thánh ý Chúa Cha.

Bí tích Thánh Thể không phải là một việc khơi gợi cho chúng ta phải làm một điều  gì đó khác hữu ích và tốt đẹp cho tha nhân. Bí tích Thánh Thể là mạc khải của tình yêu Thiên Chúa và là ước muốn của Ngài về một giao ước với chúng ta ngày hôm nay. Mạc khải này được diễn ra qua sự dâng hiến trọn vẹn của Chúa Giêsu, điều đã tạo thành và củng cố nơi chúng ta ý chí từ bỏ chính mình và hoàn toàn tuân theo thánh ý Chúa Cha.

Mỗi khi cử hành Bí tích Thánh Thể, chúng ta được mời gọi để tự vấn: ngày hôm nay Chúa Cha đang mạc khải gì về Ngài cho chúng ta? Tình yêu vô tận của Ngài đã nói lên điều gì? Ngài đã mạc khải gì cho tôi về chính bản thân tôi và sự hiện hữu của tôi vì tình yêu và ân sủng, như Chúa Kitô là? Chúa Cha đã mạc khải gì cho tôi về tất cả những ai đang mong chờ tình yêu và ân sủng này?


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày