Clock-Time

​Ngày 08 tháng hai: CHIỀU KÍCH THẦN HỌC CỦA SỰ KHIÊM NHƯỜNG

Chiều kích thần học: Sau khi đã sống sự thật của mình cách sâu xa trước Thiên Chúa

Chiều kích thần học: Sau khi đã sống sự thật của mình cách sâu xa trước Thiên Chúa, Thánh Phaolô hỏi: “Ví ai nào đếm xỉa đến ngươi? Ngươi có gì mà đã không chịu lấy? Mà nếu đã chịu lấy sao lại vinh vang như không chịu lấy” (1Cor 4,7). Nơi thẳm sâu lòng khiêm nhường của Ngài – mà vốn là một trong những bí nhiệm của khả năng để vượt thắng người ta nơi Ngài – là sự nhận thức sâu xa về Thiên Chúa, Đấng tạo dựng, là Cha, là Chúa, Đấng thương xót, Đấng ban cho những điều tốt lành.

Trước Thiên Chúa, thánh Phaolô là một tội nhân khốn khổ, đón nhận ân sủng, lòng thương xót và ơn cứu độ. Những lời của thánh Phaolô thì không phải của riêng Ngài, chúng là lời của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã được hiến dâng cho Thiên Chúa như một tặng phẩm theo mẫu mực của Đức Kitô. Lòng nhiệt thành tông đồ của thánh Phaolô không phải của riêng Ngài, nhưng đã được ban cho Ngài nhờ Đức Kitô Đấng cư ngụ trong Ngài.

Sự khiêm nhường này là phẩm tính trong sáng của sự thánh thiện nơi Ngài. Đó là sự trong sáng Kitô học. Đó là sự trong sáng của Đức Kitô, Đấng Ngài đã biết và đã hiểu, của Đức Kitô Tôi Tớ của Giavê, của Đức Kitô khiêm nhường chịu sỉ nhục, Đấng đã không chọn để có vị trí như nhân vật “số một” hoặc gây cảm kích bằng việc gieo mình xuống từ ngọn tháp đền thờ hoặc bằng việc biến đá thành bánh. Đó là sự trong sáng của Đức Kitô Đấng không chọn thực hiện triều đại của Ngài trên trái đất, nhưng đúng hơn đã chọn làm tôi tớ mọi người.

Sự khiêm nhường của thánh Phaolô cũng là của Đức Kitô. Vì thế Ngài có thể trình bày nó cho ta như một thái độ căn bản của kẻ phục vụ Chúa, như Chúa đã phục vụ. Đức Kitô đã phục vụ với tất cả sự khiêm hạ và, trong cách thức tin tưởng, người tôi tớ của Đức Kitô chọn thực sự sứ mạng vương đế với lòng khiêm tốn và hiền hòa của Thầy chí thánh.


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày