Clock-Time

​Ngày 09 tháng ba: Tiếp tục “Đọc sách thánh”

Đọc sách thánh “Lectio Divina” là điều “Thánh Thiêng” vì nó không chỉ đặt ta hiện diện trước Lời Chúa, ngoài ra nó làm cho chúng ta “nhẩm” ra được ý nghĩa cuộc đời theo Chúa quan phòng.

Đọc sách thánh “Lectio Divina” là điều “Thánh Thiêng” vì nó không chỉ đặt ta hiện diện trước Lời Chúa, ngoài ra nó làm cho chúng ta “nhẩm” ra được ý nghĩa cuộc đời theo Chúa quan phòng. Kinh Thánh là tấm gương soi cho đời sống, và tự vấn chúng ta rằng: Chúng ta là ai? Từ đâu đến? Đang đi đâu? Mỗi sự kiện hằng ngày có ý nghĩa gì? Thánh Kinh cho biết ý nghĩa đau khổ và điều gì gây kích động trong thế giới ngày nay đối với chúng ta.

Kinh Thánh sẽ mạc khải cho chúng ta những khía cạnh thánh thiêng và hiểu ra tất cả là hồng ân của Chúa. Chắc chắn việc thực hành đọc sách thánh sẽ giúp chúng ta hiểu điều trọng yếu của thực tại, đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói trong thông điệp Đấng Cứu Chuộc nhân loại (Redemtor Hominis): “Chúng ta nhận thấy chính chúng ta đối mặt với cảm giác bị đè nén của tội vì chúng ta nhận ra con người cao trọng biết bao mà Thiên Chúa đã dựng nên”. Đọc sách thánh có xếp đặt, có chú ý và sáng suốt sẽ khám phá ra mầu nhiệm Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta. Đó là câu trả lời tại sao đời sống đan viện (đặc biệt đời sống chiêm niệm) là kiểu mẫu lý tưởng, tốt nhất và nhân bản để có thể liên kết giữa cầu nguyện và lao động. Nó làm cho ta có khả năng hiểu biết đường lối của Chúa, hiểu thấu đáo mầu nhiệm Chúa Thánh Thần và đạt đến một chuẩn mực. Nó giúp ta nhìn lên Chúa với tất cả sự đơn thuần và tình yêu, để phục vụ mọi người cần đến.

Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày