Clock-Time

​Ngày 11 tháng 3: Hành trình huấn luyện của thánh Luca

Lời Chúa Giêsu trong phúc âm Luca từ chương 9 đến chương 18 là những lời Tin Mừng khó và kiên quyết nhất.

Lời Chúa Giêsu trong phúc âm Luca từ chương 9 đến chương 18 là những lời Tin Mừng khó và kiên quyết nhất. Tôi muốn tóm lược những đoạn này thành vào ba chủ đề chính quan trọng nhất.

1/ Lời dạy và tính độc lập tự do của tâm hồn: “Hãy bán của cải của bạn và đem bố thí cho những người nghèo khó. Hãy sắm cho mình những ví tiền không hề cũ nát, kho tàng không thiếu hụt trên trời, nơi trộm không lại gần và mọt không nhấm nát. Vì kho tàng các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó” (Lc 12,33-34).

Những người theo Chúa Giêsu được dạy từng ít một về tự do trong tâm hồn, nghĩa là khônt bị ràng buộc với những gì sẽ tách họ khỏi nhiệm vụ của mình (ví dụ chỉ tòm kiếm lợi nhuận, nghề nghiệp, luôn bận tâm về mình). Chúa Giêsu dùng những lời mạnh mẽ để nhấn mạnh những điều cần thiết cho một tâm hồn tự do.

   2/ Lời dạy phó thác hoàn toàn cho Chúa Cha: Người môn đệ phải biết rằng sự sống mình ở trong tay Chúa Cha. Người ấy phải phó thác mọi sự, hiện tại và tương lai cho Chúa Cha. Chúa Giêsu nói: “Trong các ngươi, ai là người cha … có con xin bánh há lại cho nó hòn đá ư? … Vậy nếu các ngươi tuy vốn là ác còn biết lấy của lành làm quà cho con mình, thì huống hồ là Cha các ngươi, Đấng ngự trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những ai xin Người” (Lc 11,11-13).

Vẫn như thế Ngài nói: “Vì thế Ta bảo các ngươi: Chớ lo cho mạng sống các ngươi ăn gì? Hay: Cho thân xác các ngươi mặc gì? Vì mạng sống ắt hơn của ăn và thân xác ắt hơn áo mặc. Hãy nghiệm xem con quạ, chúng không gieo không gặt, chúng không có kho lẫm, mà Thiên Chúa còn nuôi sống chúng. Còn các ngươi, các ngươi còn trọng hơn nhiều con quạ ấy” (Lc 12,22-25).

3/ Lời dạy ý nghĩa của thập giá. Sự hướng dẫn này mang lại đặc tính quan trọng cho toàn bộ giáo huấn Phúc
Âm. Không phải toàn bộ lời giáo huấn của Chúa đều là duy tâm. Chúa Giêsu đưa ra những nguyên tắc, rút ra những kết luận, sắp đặt một chương trình, và sau đó đưa ra phương thế để thực hiện chương trình. Sự hướng dẫn này chỉ có thể được lãnh hội bằng cách đưa vào cuộc sống. Các môn đệ đã sống với Chúa. Họ thấy cách Ngài hành động, phản ứng, đối đáp, cư xử ra sao. Lời dạy và cuộc sống Ngài đan quyện với nhau. Ngài dạy những điều Ngài đã làm. Chính từ điều cơ bản này việc hướng dẫn sống Tin Mừng đạt tới uy lực của nó.

Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày