Clock-Time

​Ngày 12 tháng 01 - CỘNG ĐOÀN KITÔ HỮU MẠC KHẢI MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA

Cộng đoàn Kitô Hữu mạc khải Mầu Nhiệm Thiên Chúa

Thực tế, thân thể sống động của Chúa Kitô mạc khải mầu nhiệm Thiên Chúa. Chúng ta đang nối dài sứ mạng Chúa Con, chúng ta bày tỏ tình yêu của Chúa Cha đối với Chúa Con và Chúa Con đối với Chúa Cha. Thiên Chúa hoàn thành trong và qua chúng ta điều mà chúng ta chỉ dám ước nguyện, vì Thiên Chúa  thấu hiểu vô biên, vượt xa lý trí của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể ý thức được cách giới hạn các giá trị mà nó đưa đến mọi giá trị khác trên trái đất – Giá Trị Tối Cao và Tuyệt Đối chính là Đấng đem đến ý nghĩa cho sự hiện hữu của con người. Đây là Mầu Nhiệm Ba Ngôi: Chúa Cha yêu Chúa Con ; Chúa Con yêu Chúa Cha, với một tình yêu  hoàn hảo và riêng tư là chính Chúa Thánh Thần.

Mặc dù chúng ta hèn yếu và giới hạn, nhưng trong cuộc sống chúng ta vẫn có thể thấy “quyền năng vô hạn của Chúa Thánh Thần đang hoạt động một cách kỳ diệu trong Giáo hội (Lumen Gentium, số 44).

Được Thiên Chúa yêu thương, ban ân sủng và tha thứ, chúng ta đến với nhau, mỗi người nhận lỗi và tha thứ cho nhau. Làm như thế là chúng ta chứng tỏ tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại.

Mầu nhiệm thực hiện giữa chúng ta thật là khó diễn tả. Thực tế, Thiên Chúa đã rất thành công, vì chỉ với nắm bụi tro nghèo hèn mà chúng ta đã trở thành mênh mông tuyệt diệu thế này. hiên Chúa muốn cho cuộc sống chúng ta vĩnh cửu, làm cho Ngài mang đi phần tưởng tượng hạn hẹp của thực tại trần tục chúng ta, điều đó được đánh dấu bởi sự yếu đuối, đau đớn và sự chết.


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày