Clock-Time

​Ngày 12 tháng hai: SỐNG “VỚI” VÀ “NHƯ” NGƯỜI NGHÈO

Chiều kích thứ hai của sứ điệp Bêlem, như được nêu gương qua việc tôn thờ mến yêu của mẹ Maria và Thánh Giuse đối với Hài Nhi, kêu gọi chúng ta sống với người nghèo.

Chiều kích thứ hai của sứ điệp Bêlem, như được nêu gương qua việc tôn thờ mến yêu của mẹ Maria và Thánh Giuse đối với Hài Nhi, kêu gọi chúng ta sống với người nghèo. Điều đó cũng chưa đủ sống cho người nghèo. Hiểu được việc Gaíng sinh của Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta đi vào trong tâm hồn và đau khổ của anh em, có nghĩa là chia sẻ một sự đồng cảm ở cấp độ toàn cầu, vì phần lớn nhất nhân loại đang trong tình trạng nghèo đói, thiếu thốn và chậm phát triển. Chúng ta phải sống với những ai đau khổ và theo ơn gọi của mình và ân sủng dồi dào mà Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội của Ngài, chúng ta phải chia sẻ hoàn cảnh của họ để hiểu họ thực sự, và cảm nhận được nỗi thống khổ trong hoàn cảnh họ. Chúng ta hãy làm điều này để khơi dậy hiệu quả trong hành động và giúp đỡ.

Cuối cùng, đó là chiều kích thứ ba của sứ điệp Giáng sinh, mà có lẽ khó chấp nhận nhất. Chúng ta được kêu gọi để nên giống người nghèo. Việc này đôi khi chúng ta được nghe trong việc giảng dạy và đọc thấy trong Kinh Thánh, dường như rất xa lạ với những giá trị mà xã hội ta tán thành theo chu kỳ sản xuất và tiêu dùng của nó. Thật khó để ta tách khỏi não trạng của xã hội chúng ta, nhưng thật đúng vì lý do này mà chúng ta cần phải đứng trước máng cỏ và suy niệm. Chúng ta cần nắm vững ý nghĩa sâu xa của sự nghèo khó Tin Mừng, có nghĩa là tự giải thoát ta từ bên trong khỏi những điều mà chúng ta sở hữu và những gì thân thích với chúng ta: không chỉ là những của cải vật chất, nhưng cả những giá trị văn hoá và tài năng chuyên môn, thời giờ và sức lực.

Chúng ta cám ơn Chúa vì những gì Ngài đã ban cho chúng ta, và cầu xin Ngài cho chúng ta được tự do chia sẻ vật chất với họ và còn biết cách chia sẻ với họ bằng tình yêu thương nữa.

Chúng ta cầu xin để nhận ra rằng chính chúng ta phải lấy những của cải mình mà cho người khác, để nâng đỡ những người yếu đuối, những người bé nhỏ và những người không có quyền lên tiếng, ngõ hầu tất cả chúng ta đạt tới sự quân bình về sở hữu của mình và sử dụng những sự thuộc thế gian này, như một dấu chỉ sống động của tình huynh đệ.

Chúa sẽ giúp chúng ta bằng chiến thắng của Thánh Thần và giúp con người vượt qua những thế lực đang hủy hoại đời sống mình. Ngài sẽ giúp chúng ta nắm bắt ý nghĩa lớn lao của thế giới hôm nay, ý nghĩa đó đến từ Hài Nhi được bọc trong tã nằm trong máng cỏ.

“Lạy Chúa Giêsu
Ngài đã muốn như thế vì chúng con,
Ngài yêu chúng con tới mức này;
Ôi Lạy Thiên Chúa vô hình và vĩnh cửu, Ngài tự tỏ mình ra nơi những dấu chỉ mầu nhiệm và giản đơn. Xin hãy mở lòng chúng con để chúng con hiểu biết Ngài!
Chúng con  xin Chúa mở rộng những tấm lòng và những cánh cửa của xã hội này để có thể đón mừng vinh thắng của Ngài trên sự thờ ơ, lãnh đạm bằng việc đón nhận Ngài là Chúa và là Đấng cứu độ thế giới”


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày