Clock-Time

Ngày 13 tháng 2: SỰ MỚI MẺ CỦA SỰ SỐNG VÀ NGHÈO KHÓ

Sự nghèo khó của Bê Lem giúp chúng ta sống đời sống đích thực là một Kitô Hữu. Sự nghèo khó đó thể hiện qua cách sống của chúng ta mỗi ngày.

Các sách Tin Mừng loan báo một dấu chỉ của đời sống mới, một cách hiện hữu mới mà thoạt nhìn thì dường như không thích hợp: “Đây là một dấu cho các anh: các anh sẽ thấy một hài nhi được bọc trong tã và nằm trong máng cỏ” (Lc 2,12).
 

Việc Ngài đến chẳng hề thiếu phần trang trọng xét về các Thiên Thần và tất cả loài người, trời và đất – nhưng dấu chỉ ấy vẫn chưa thích hợp.

Chúng ta ghi nhận rằng có sự liên hệ trước đó tới dấu chỉ này trong sự diễn đạt tổng quát về thời gian và nơi chốn Chúa Giêsu sinh ra: “Bà sẽ hạ sinh một con trai đầu lòng, bọc trong khăn và đặt Ngài trong máng cỏ” (Lc 2,7). Vì thế các mục đồng tìm thấy Chúa Giêsu ngay khi Ngài được sinh ra.

Nhưng tại sao chúng ta chú ý đến dấu chỉ này? Theo lối diễn tả tế nhị này, những lời nói đơn giản của nó chúng ta có thể thấy sự tương phản sâu xa. Hài nhi được bọc trong khăn tã và được Đức Maria đón nhận cách trìu mến, yêu thương. Nhưng Ngài lại nằm trong máng cỏ – một nơi mà chẳng bé thơ nào nằm – vì muốn một mái ấm gia đình. Ngài nghèo khó, cô đơn, bị bỏ rơi.

Chúng ta nhận thấy dấu chỉ ấy là sự tương phản giữa sự chăm sóc của Đức Maria và sự nghèo nàn của máng cỏ. Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử thế giới bằng dấu chỉ của tình yêu và dấu chỉ của nghèo khó.
Ngài hiện diện nơi dấu chỉ tình yêu của Đức Maria để tỏ ra rằng: tất cả chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và Ngài cũng muốn chúng ta đáp lại bằng tình yêu, bằng lòng mến và đón nhận Ngài vào trong cuộc đời của chúng ta.

Ngài hiện diện nơi dấu chỉ nghèo khó để mạc khải sự hiện diện mầu nhiệm của Thiên Chúa trong lịch sử. Ngài thách thức và làm chúng ta sợ hãi.

Thế thì sự nghèo hèn của máng cỏ có nghĩa gì nếu, một mặt nó trình bày hoa quả của sự bất cần và tội lỗi của con người, còn mặt khác thì trình bày đường lối cụ thể, lịch sử mà Chúa Giêsu biểu lộ chính mình?
Sự nghèo khó Bêlem nói với chúng ta và Giáo Hội hôm nay điều gì?

Khía cạnh đầu tiên của sứ điệp là hiện hữu cho người nghèo, nghĩa là ước muốn tự đặt mình bên cạnh họ trong những nhu cầu thiết yếu của họ như chỗ ăn, chỗ ở, thực phẩm, công việc, tình cảm, sức khỏe…..

Để hiện hữu cho họ, bên cạnh họ, không có nghĩa bỏ mặc người khác nhưng là quan tâm đến những ai cảm thấy chính họ đang rơi vào cùng cảnh ngộ mà Chúa Giêsu đã chọn sống. Việc dành ưu tiên, sự ưu đãi như thế bao gồm tất cả kinh nghiệm của con người trong lãnh vực văn hoá và là cách thế hiện hữu của Kitô hữu: bằng tinh thần của Đức Kitô, cách hành động của Ngài, sự lưu tâm của Ngài về xã hội, chính trị và văn hoá.

Sự lưu tâm này là hoa qủa của sự chiêm niệm về máng cỏ – Nó thúc giục chúng ta không ngừng sống cho người nghèo – tìm kiếm họ, nhận biết họ, nâng đỡ họ.

Hãy nghĩ đến những việc làm tốt mà cộng đoàn Kitô hữu đã và còn tiếp tục làm dưới sự tác động của sự nghèo khó Bêlem.

Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày