Clock-Time

Ngày 14 tháng giêng CỘNG ĐOÀN LÀ QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA

CỘNG ĐOÀN LÀ QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA

 
Trước tiên và trên hết chúng ta phải nhớ rằng cộng đoàn là một quà tặng. Nó không được thiết lập trên sự cố gắng cộng tác mục vụ của chúng ta, cũng không dựa trên lòng ước muốn chân thành vì tình bằng hữu. Những điều này là trọng yếu và chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ.

Tuy nhiên, sách Công vụ tông đồ (Cv 4,43) và thư thứ nhất của thánh Gioan (1Ga 1,3  ; 6-7) nói về một sự “hiệp nhất” (Cv 1,14 ; 2,46 ; 4, 54  ; 5, 12  ; 15, 25), và sự hiệp nhất này cũng là đặc điểm của cộng đoàn kitô hữu thời sơ khai, là một quà tặng từ Thiên Chúa. Đó là một thế giới mới đến với chúng ta từ bên trên.

Thiên Chúa cho phép chúng ta thông dự vào sự hiệp nhất mầu nhiệm của Ngài trong Ba Ngôi.

Sự thông dự nhờ ân sủng này cũng chính là sự “hiệp nhất” nối kết Chúa Giêsu với môn đệ Ngài : những người được gọi là “bạn hữu Ngài” (Mc 3, 14).

Trước hết, quà tặng này được thiết lập trên ân sủng của phép rửa tội. Phép rửa làm cho chúng ta được tháp nhập vào Giáo hội toàn cầu, với Đức Giáo Hoàng cùng với các Giám mục liên đới, với tất cả những người được rửa tội, và với tất cả những ai sẽ được Thiên Chúa mời gọi (Cv 2,9).

Thiên Chúa chia sẻ hiệp nhất của Ba Ngôi với Giáo hội, và trong Giáo hội, mỗi người chia sẻ kinh nghiệm hiệp nhất của mình.


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày