Clock-Time

Ngày 15 tháng 2: GIỚI RĂN TRỌNG NHẤT

Chúa Giêsu tóm tắt tư tưởng của Ngài khi đáp lại câu hỏi của vị luật sỹ về giới răn trọng nhất. Đoạn văn được kể trong Phúc âm Matthêu 22,34-39, phúc âm Marcô 12,28-34 và phúc âm Luca 10,25-28.

Chúng ta xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu những lời của Đức Giêsu bằng tình yêu.

Chúa Giêsu tóm tắt tư tưởng của Ngài khi đáp lại câu hỏi của vị luật sỹ về giới răn trọng nhất. Đoạn văn được kể trong Phúc âm Matthêu 22,34-39, phúc âm Marcô 12,28-34 và phúc âm Luca 10,25-28.
Tất cả chúng ta đều biết câu trả lời của Chúa Giêsu: Giới răn trọng nhất là hãy yêu mến Thiên Chúa và yêu mến người lân cận của anh.

Bằng những lời này, Chúa Giêsu nhắc lại một vài chủ đề của Cựu Ước. Nhưng khi nhắc lại luật cũ Chúa Giêsu đưa ra hai quan niệm mới.

Thứ nhất là liên kết hai giới răn lại. Đối với Chúa Giêsu, yêu thương là điều tất yếu và có sức cuốn hút. Nó bén rễ sâu trong việc dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa: Với những khả năng và những ân huệ của mình, toàn bộ con người phải phó thác nơi chính ý muốn của Thiên Chúa và kế hoạch yêu thương của Ngài đối với nhân loại. Sự biểu lộ hữu hình và năng động của bổn phận này là việc hiến dâng, xem mọi người như anh em, người thân cận như chính mình.

Phân chia hoặc đơn giản hóa những khía cạnh khác nhau của sự kiện hiệp nhất là tình yêu nghĩa là dùng một vài viễn cảnh hạn hẹp của chúng ta chống lại chân trời rộng lớn được mở ra bởi cái nhìn của Đức Giêsu.
Nét mới mẻ thứ hai là ý niệm cách mạng đáng ngạc nhiên của “người lân cận”. Duy chỉ thánh sử Luca đặt câu hỏi thứ hai trên môi miệng của vị luật sĩ: “Nhưng ai là anh em tôi”. Chúa Giêsu đáp lại bằng dụ ngôn người Samari nhân hậu. Ngườ lân cận không có sẵn đó. Người ta phải trở nên người lân cận. Người lân cận không phải đã có liên hệ máu mủ, chủng tộc, công việc hoặc hợp tình hợp tính với chúng ta. Tôi phải trở nên người lân cận khi đứng trước người khác ngay cả người chưa quen biết hoặc kẻ thù, tôi quyết định đi bước trước đem chúng ta lại gần nhau hơn.

Thật quan trọng để ghi nhận mối liên hệ giữa hai quan niệm mới mà Chúa Giêsu đã đưa ra. Đối với con người, tình yêu được sinh ra từ việc hiến dâng cho Thiên Chúa và tín thác vào ý muốn của Ngài. Nhưng Thiên Chúa là Cha của hết mọi người. Vì thế, trong việc yêu mến Thiên Chúa, mỗi người tìm đến với người khác và tạo ra những nẻo đường mới hướng tới sự hiệp nhất, đồng thời họ bỏ những hàng rào ngăn cách chủng tộc, tầng lớp xã hội, ý thức hệ và những niềm tin tôn giáo khác nhau.
 

Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày