Clock-Time

Ngày 15 tháng giêng LỜI THIÊN CHÚA VÀ CỘNG ĐOÀN

Lời Thiên Chúa và Cộng Đoàn

Theo quy luật tình bằng hữu, khi chúng ta đón nhận Lời Thiên Chúa, chúng ta trở nên cộng đoàn Kitô hữu.

Lơi Thiên Chúa bảo đảm cho chúng ta sự tiếp cận trực tiếp và sống động với chính Đức Kitô, là Lời Hằng Sống của Chúa Cha, Đấng là nguồn gốc tình bằng hữu. Nhưng vì Lời làm chứng cho Đức Kitô qua rất nhiều kinh nghiệm nhân loại  khác nhau được  nhìn ra và đọc dưới ánh sáng của Đức Ki-tô, cho nên Lời luôn đưa ra những thách đố chạm đến mọi khía cạnh nền tảng của cuộc sống.

Qua Đức Kitô, Lời nói cho chúng ta biết bằng cách nào tình yêu của Chúa Cha đã chạm đến mọi cảnh huống của con người và làm cho chúng trở thành những kinh nghiệm thật. Nó làm cho cuộc đời có ý nghĩa và trở nên tinh tuyền từ bên trong, và mở ra những niềm hy vọng mới và bất ngờ.

Sự sống, cái chết, tình bạn, nỗi đau, tình yêu, gia đình, công việc, mối quan hệ cá nhân, sự cô đơn, những rung động thầm kín của trái tim, những hiện tượng xã hội lớn – tóm lại, tất cả cuộc sống con người đến với chúng ta qua Lời của Thiên Chúa, và được nhìn dưới ánh sáng mới và chân thật.

Khi chúng ta gặp được Lời, Chúng ta gặp được chính mình: là quá khứ, là tương lai, là tha nhân của mình. Chúng ta học biết cách xây dựng cộng đoàn, là nơi diễn tả thông điệp của niềm hy vọng cho mỗi cảnh huống con người.


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày