Clock-Time

​Ngày 16 tháng 2: SỰ MỚI MẺ TRIỆT ĐỂ CỦA TÌNH YÊU.

Bài giảng trên núi diễn tả đời sống của người môn đệ, là người, vì đã hiện diện Nước Trời nhờ lòng nhân lành thương xót của Chúa Cha, họ sống đời sống yêu thương vốn vượt xa lề luật cũ.

Một mẫu mực cụ thể của sự mới mẻ này có thể được tìm thấy trong bài giảng trên núi, Tin Mừng thánh Matthêu, chương 5 đến 7. Bài giảng này diễn tả đời sống của người môn đệ, là người, vì đã hiện diện Nước Trời nhờ lòng nhân lành thương xót của Chúa Cha, họ sống đời sống yêu thương vốn vượt xa lề luật cũ. Kiểu mẫu của người môn đệ là tình yêu của Chúa Cha. Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em là Đấng hoàn thiện (Mt 5,48).

Trọng tâm của Bài giảng trên núi là “Kinh Lạy Cha”, lời cầu nguyện của con cái Thiên Chúa (Mt 6,9-13). Điều theo sau là một loạt những hành động và thái độ cụ thể về tình yêu vẫn được diễn tả với những mẫu gương phong phú và đáng khích lệ. Mẫu gương này chứng tỏ một tình yêu mãnh liệt hướng về mọi người, gồm cả kẻ thù, đến nỗi ngay với những người không tin vào Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng xem Ngài là một bậc thầy vĩ đại của nhân loại, cũng bị tác động sâu xa.

Chúng ta có thể tìm thấy sự hiểu biết thâm sâu khác nơi Tin Mừng của thánh Gioan. Ngài không dùng câu hỏi và câu trả lời gần. Trong chương 13, 34-35, Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ của Ngài điều răn mới trong bữa Tiệc Ly: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là hãy yêu mến nhau. Như Thầy đã yêu mến anh em, anh em cũng hãy yêu mến nhau. Chính nơi điều này mà mọi người sẽ biết anh em là môn đệ Thầy”.
Chúng ta nhận thấy, trên tất cả, mẫu gương Chúa Giêsu: hành động cụ thể trong việc tự hiến và cái chết của Ngài cho các môn đệ hình ảnh sống động về tình yêu của Chúa Cha, một khuôn mẫu tuyệt vời và là một suối nguồn vô tận để kín múc.

Chúng ta cũng phải ghi nhận về các môn đệ: tất cả họ được yêu thương và được mời gọi tham dự vào cộng đoàn của những kẻ tin trong tình yêu của Chúa Cha và Chúa Giêsu. Nhưng để cho tình yêu phổ quát được loan báo và đạt kết quả, điều cần thiết là những kẻ tin (các môn đệ) tìm kiếm điều thiện hảo nơi họ, dâng hiến chính mình như là mẫu gương và ngôn sứ cho tình yêu. Chúa Giêsu khẳng định điều này trong lời nguyện của Ngài: “Lạy Cha, Con không chỉ cầu xin cho chúng mà thôi nhưng còn cho những kẻ nhờ lời chúng mà sẽ tin vào Con, để hết thảy chúng nên một. Cũng như, Lạy Cha, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, ngõ hầu chúng ở trong chúng ta và thế gian tin là Cha đã sai Con” (Ga 17,20-21).
 

Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày