Clock-Time

​Ngày 16 tháng 3: Lời Cầu Nguyện Của Chúa Giêsu Cho Phêrô Và Qùa Tặng Nhưng Không Của Thiên Chúa

Giáo Phận Phú Cường - Lời Cầu Nguyện Của Chúa Giêsu Cho Phêrô Và Qùa Tặng Nhưng Không Của Thiên Chúa

Như một gáo nước lạnh, những lời của Chúa Giêsu đã tấn công vào Phêrô: “Simon, Simon, kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh em để anh em khỏi mất lòng tin. Phần anh em, một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em của anh nên vững mạnh. Ong Phêrô thưa với Ngài rằng: “Lạy Chúa, với Chúa con sẵn sàng vào tù ra chết cũng cam”. Đức Giêsu lại nói: “Này Phêrô, Thầy bảo anh biết hôm nay gà chưa kịp gáy, thì đã ba lần anh chối không biết Thầy” (Lc 22,31-34).

Phêrô đón nhận những lời quan trọng này như thế nào: “Ngươi phải củng cố anh em của mình”.

Rõ ràng, Ngài xác định rằng, Ngài có thể lãnh lấy trách nhiệm mà sứ điệp chưa đựng. “Lạy Chúa, con sẵng sàng đi cùng Người để chịu sự tù đày và chết chóc”. Chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra sau này. Chúng ta nghĩ đến sự tự tin mà Phêrô đã công bố. Nhưng những lời này thì thật đẹp, những lời mà mỗi Kitô hữu nói một cách xác tín.

Điều mà sẽ giúp chúng ta hiểu sự vấp ngã của Phêrô ra làm sao? Phêrô đã thực sự bày tỏ điều mà Ngài đã cảm nhận nhưng rõ ràng là ngài đã không nghe điều Chúa Giêsu đã nói với mình: “Sa tan có ước mơ của nó đi sàng ngươi như sàng lúa. Nhưng Ta đã cầu nguyện cho ngươi, hỡi Simon”. Nếu Phêrô đã nghe những điều này, Ngài có lẽ đã nói: “Thưa Thầy, cám ơn Thầy vì Thầy đã cầu nguyện cho con, con qúa yếu đuối, con có thể làm quá ít, hãy ở bên con”. Thay vì thế, Phêrô đã gánh lấy trách nhiệm như là một ân huệ mà ngài có thể hành xử bằng chcính sức mạnh của mình. Ngài quên rằng nhiệm vụ chỉ có thể hoàn thành nhờ vào ân sủng của Thiên Chúa. Thực ra Tin Mừng đích thực là món qùa nhưn gkhông từ Thiên Chúa. Đó chính là ơn giải thoát mà Thiên Chúa đã ban nhưng không cho những tội nhân. Khi chúng ta đón nhận Tin Mừng với tinh thần biết ơn, với lòng khiêm tốn và thừa nhận nguồn gốc của nó thì chúng ta ở trong một vị trí đúng của mình (thích hợp) – Vì thế chúng ta có thể bắt đầu đón nhận nó, tiêu hóa nó và làm chủ bất cứ tình trạng nào khác. Phêrô nghĩ rằng ngài không sợ, tuy nhiên niềm kiêu hãnh của Ngài xuất phát từ  nỗi lo sợ thập giá. Ngài chân thành nhưng lỡi lầm của Ngài nằm trong khát vọng của Ngài được làm đầu (thủ lãnh). Trong một ý nghĩa thần học, chúng ta có thể nói rằng Ngài muốn là Đấng cứu độ của Thiên Chúa.


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày