Clock-Time

​Ngày 17 tháng giêng TRỌNG TÂM THẢO LUẬN CỦA CÔNG ĐỒNG

Thông điệp chủ yếu của Công Đồng Vatican II

 
Để hiểu thông điệp chủ yếu của Công Đồng Vatican II, điều quan trọng là chúng ta cần nhận ra rằng: trong khi chúng ta nói rằng trọng tâm thảo luận của Công Đồng là nói về mối quan hệ giữa Giáo hội và con người đương đại, chúng ta phải nhận ra rằng trọng tâm của thông điệp chẳng phải là con người cũng chẳng phải là Giáo hội. Những khó khăn của Giáo hội trong việc đối thoại với con người đương đại và các tổ chức xã hội được nghiên cứu say mê, nhưng vẫn không đưa ra được một hội nghị về thuyết nhân trung (quan niệm coi loài người là trung tâm của sự sống). Tương tự vậy, suy tư về Giáo hội diễn ra rất hăng hái và đạt được nhiều khám phá, thế nhưng cũng chẳng đưa ra được một hội nghị về Giáo hội.

Kế hoạch của Thiên Chúa nơi Chúa Kitô luôn luôn là tâm điểm.

Những suy tư chân thành và nghiêm túc về cuộc sống con người, tự nó không thể nắm bắt được, cũng như không thể giải thích tường tận niềm tin của Giáo hội. Mà đúng hơn, nó thúc giục niềm tin trở thành tinh ròng hơn, vững chắc hơn vào sự thật, vào hy vọng và vào sự cứu chuộc của loài người trong Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội của Công Đồng Vatican II khám phá ra sự hiệp thông đích thực giữa Giáo hội với Chúa Kitô và sứ mạng mà Chúa Kitô đã uỷ thác cho Giáo hội trong thời đại hôm nay.

Trong nỗi kính sợ và ý thức trách nhiệm, Giáo hội tìm thấy nơi chính mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, một mầu nhiệm vượt xa trên Giáo hội và soi đường cho mọi người.


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày