Clock-Time

​Ngày 19 tháng 2: Bài ca đức mến bất hủ

Cái nhìn về đời sống bác ái đã gợi lên bài ca đức mến bất hủ được tìm thấy trong chương 13 của Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Bài ca bao gồm ba đoạn:

Cái nhìn về đời sống bác ái đã gợi lên bài ca đức mến bất hủ được tìm thấy trong chương 13 của Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Bài ca bao gồm ba đoạn:

- Đoạn thứ nhất (1-3) phân biệt tình yêu với những hành động chỉ được làm để phục vụ người khác. Những ân sủng về ngôn ngữ, nói tiên tri, sự hiểu biết và những phép lạ mà không có đức mến thì đều vô nghĩa. Bố thí của cải cho người nghèo hay liều thân chịu thiêu đốt mà không có đức mến thì có nghĩa gì. Đức mến là nhân đức cao trọng nhất. Đức mến không hệ tại ở việc thi hành một hành động cách đơn giản, dù cho hành động ấy có đẹp đẽ và đáng giá đến đâu.

- Đoạn thứ hai (4-7) mô tả những biểu hiện đa dạng của đức mến. Nó vượt trên mọi hành động hay thái độ và phát sinh những điều mới khác. Thánh Phaolô đặc biệt ấp ủ vào việc lưu tâm đến những định hướng căn bản vốn đặt người ta vào một điều kiện biết chấp nhận, tha thứ, sẵn sàng, kiên nhẫn, tử tế, hiểu biết, thật thà, hy vọng và chịu đựng. Đức mến không chiếu theo một hướng. Đức mến đưa ra một khuynh hướng nội tâm cho phép người ta lựa chọn hướng đúng đắn.

- Đoạn thứ 3 ( 8-13) cố gắng nói điều không thể nói: Đức mến là điều đã tồn tại trên trái đất rồi. Điều trường tồn, hoàn hảo đó đặt chúng ta vào nơi cư ngụ của Thiên Chúa, nơi  mà chúng ta diện đối diện với Người và biết Người như Người biết chúng ta. Đức mến là khám phá tuyệt đỉnh, đầy kinh ngạc về lòng nhân ái của chúng ta, cũng như về lòng nhân ái của anh em chúng ta, vốn là hoa trái sự phó thác hoàn toàn trong cánh tay nhân hiền của Thiên Chúa.


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày