Clock-Time

​Ngày 20 tháng 2: Thiên Chúa là Tình yêu

Lạy Chúa, Ngài đã yêu chúng con từ ban đầu. Chúng con nói về Ngài như thể Ngài yêu chúng con trên hết, chỉ một lần. Tuy nhiên ngày qua ngày, trong suốt đời chúng con, Ngài vẫn yêu chúng con trên hết.

Thư thứ nhất của thánh Gioan nhằm trả lời câu hỏi: ''Ai là người Kitô hữu thực sự ?"

Nhiều dấu hiệu để nhận biết người Kitô hữu được trình bày và chúng thâu tóm lại trong tình yêu. Nhưng tình yêu là gì?

Một mặt, nó vượt xa tầm với của chúng ta, rộng lớn hơn chúng ta tưởng. Tình yêu luôn ở trước mặt chúng ta. Đó là thánh ý của Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta và tiếp tục yêu thương chúng ta bằng cách ban Con Một Người, là Đức Giêsu, và sau đó là Chúa Thánh Thần.

Chính Thiên Chúa là tình yêu. Tôi nhớ lại câu nói tuyệt vời của một triết gia Đan Mạch, ông Kierkegaard: ''Lạy Chúa, Ngài đã yêu chúng con từ ban đầu. Chúng con nói về Ngài như thể Ngài yêu chúng con trên hết, chỉ một lần. Tuy nhiên ngày qua ngày, trong suốt đời chúng con, Ngài vẫn yêu chúng con trên hết. Vào buổi sáng khi con thức giấc và hướng tâm hồn lên Ngài, Ngài vẫn luôn hiện diện và yêu thương con. Nếu con thức dậy vào rạng đông và ngay lập tức hướng lòng cùng kinh nguyện lên Chúa, thì Chúa vẫn đi bước trước con, vì Ngài vẫn luôn yêu thương con trên hết. Điều này mãi mãi là như vậy. Nhưng chúng con phản bội! Chúng con nói như thể Ngài chỉ yêu chúng con như những phút giây ban đầu". Mặt khác, tình yêu đòi hỏi  được trở nên cụ thể trong cuộc đời và thực tiễn trong tình yêu của chúng ta đối với người khác: "Điều này dạy chúng ta biết thế nào là tình yêu - đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm… Đây là tình yêu tôi muốn nói đến: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa nhưng chính Người đã yêu thương  chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chưa ai được chiêm ngưỡng Thiên Chúa bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương vì Thiên Chúa  đã yêu thương chúng ta trước.  Nếu ai nói:"Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối ; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa  mà họ không trông thấy… Phàm ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, thì đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Chúa Cha, thì cũng yêu thương người con mà Ngài sinh ra" (1Ga3,16-18 ; 4:10-12 ; 19-20 ; 5:1-2).


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày