Clock-Time

​Ngày 20 tháng giêng HIỆP LỄ VÀ SỨ MẠNG

​Ngày 20 tháng giêng HIỆP LỄ VÀ SỨ MẠNG

 
Việc rước Chúa Kitô không phải là một sự bổ túc cho cuộc sống nhân loại, nhưng là điểm nhắm tới thật sự của con người. Mỗi người được gọi để chia sẻ vận mệnh của Chúa Kitô bằng chính con người thực của mình, vì lý do này, việc rước Chúa Kitô trở nên một sứ mạng hướng dẫn tất cả mọi người về Giáo hội

Sứ mạng này, trước hết đòi buộc đến với mọi người, kể cả người ngoài Kitô giáo. Một cách tổng quát và sâu rộng hơn, sứ mạng này đòi hỏi mỗi người trong chúng ta đi đến mọi người và cho thấy một cách lý thuyết và thực hành mà con người tự do, tự trị và phải lẽ hơn khi người đó đáp trả lời mời gọi của Chúa Kitô. Dưới ánh sáng này, Công đồng chung Vaticanô II đã phác họa một nhân loại học Kitô hữu, đó là một cái nhìn của con ngừơi bắt đầu với niềm tin vào Chúa Kitô (Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong thế giới ngày nay, tuyên ngôn về tự do tôn giáo).

Hai phạm trù có một sự ưu tiên cao nhất trong nhân loại học: sự trọn vẹn và niềm hy vọng.

Chúa Kitô là đỉnh điểm cao trọng nhất và đầy đủ cho con người. Chúa Kitô là Đấng viên mãn. Ngài đem đến hình thức và ý nghĩa cho kho tàng thần học, đó là đối tượng của khát khao, tìm kiếm và hy vọng của chúng ta.

Sự viên mãn và niềm hy vọng là những phạm trù đòi hỏi một giải thích chặt chẽ hơn về mặt lý thuyết và thể hiện ra bằng hành động cụ thể – bởi trở thành ngày càng gắn liền với bối cảnh văn hóa của chúng ta – điều đó liên quan với chúng, tại cùng thời gian và trong sự đền bù, một gánh nặng to lớn mà nó vừa gợi nhớ vừa thách thức.


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày