Clock-Time

​Ngày 22 tháng 2: Đức ái xây đắp Giáo Hội

Sự phục vụ của đức mến, hoặc là trong cộng đoàn hay trong những cách diễn tả sứ mạng của nó, không thể xem như là điều ủy thác cho ai khác.

Chúng ta nên làm cho chính mình biết yêu mến thông điệp của Kinh Thánh về vị trí trung tâm của bác ái (với những đặc tính chia sẻ cá nhân của nó, cho không, cho trọn vẹn và vô điều kiện, và phó thác toàn bộ cuộc sống nơi Thiên Chúa) trong đời sống Kitô hữu và đời sống Giáo Hội. Làm như thế, chúng ta sẽ thấy thông điệp Kinh Thánh này được nghe và diễn tả thế nào trong các thời đại khác nhau của truyền thống Kitô giáo, để mà chúng ta có thể áp dụng nó tốt hơn vào những vấn đề chúng ta gặp phải hôm nay.

Chúng ta nên đón nhận bài học kiên nhẫn và yêu thương này bằng cách giới hạn chính mình đối với hàng loạt những bày tỏ cô đọng đến từ những khó khăn, những vấn đề mà chúng ta đã kinh qua trong đức tin sống động của ta trong Giáo Hội.

Cần thiết để xác định rõ rằng bác ái chiếm vị trí quyết định trong cơ cấu của Giáo Hội và sự hình thành đời sống Kitô hữu.

Lời Chúa và bí tích trong đó tình yêu của Chúa Cha hiện diện nơi Chúa Giêsu và được thông truyền bởi Thần Khí nhằm mục đích hướng tới bác ái một cách khách quan và hợp lý qua đó toàn thể Giáo Hội hành động thực sự và linh động "để tưởng nhớ Đức Giêsu". Mọi tín hữu trở nên có khả năng hiến dâng chính mình - mình và máu (nghĩa là trọn vẹn cả con người) cho nhu cầu của anh chị em mình.

Vì thế, toàn thể đời sống Giáo hội mang chiều kích tiên tri, phụng vu, thừa tác và bác ái (1Cr 13), nhằm mục đích hướng đến một đặc sủng trên mọi đặc sủng khác và trở nên chân thật không thể thay đổi được.

Sự phục vụ của đức mến, hoặc là trong cộng đoàn hay trong những cách diễn tả sứ mạng của nó, không thể xem như là điều ủy thác cho ai khác. Hơn thế, nó đòi hỏi sự tham dự của mọi người, mặc dù nó chỉ tìm thấy ở một số người mà sứ mạng có tính cách tiên tri và đầy khích lệ sẽ mang lại ích lợi rất nhiều cho người khác. 

Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày