Clock-Time

​Ngày 23 tháng 2: Cấu trúc cá nhân và tình yêu

Đức mến không độc đoán nhưng là một ý thức hay sự định hướng bên trong, cho phép chúng ta chọn hướng đúng trong bất cứ hoàn cảnh nào.

  
Yếu tố mà tình yêu là nguồn gốc cần thiết và dấu ấn trên mọi mặt của đời sống Kitô hữu, thật khó mà diễn tả.

Đức mến không đồng nghĩa với phẩm hạnh. Hơn nữa, đó là một bản văn mà trong đó chúng ta thấy có những cách cư xử trưởng thành (1Cr 13). Đức mến không độc đoán nhưng là một ý thức hay sự định hướng bên trong, cho phép chúng ta chọn hướng đúng trong bất cứ hoàn cảnh nào.

 Đức mến là một "sự tái khám phá" của chính chúng ta và mỗi người khác, bằng hành động quên đi chính mình trong cánh tay cha hiền của Thiên Chúa. Bây giờ, hướng tới sự miêu tả gần gũi hơn của đức mến, chúng ta có thể nói rằng đức mến có một cấu trúc rõ ràng riêng rẽ trong hai ý nghĩa:

a) Trước hết, trong ý nghĩa liên quan trực tiếp đến con người: Tình yêu đòi hỏi những sáng kiến, kế hoạch và những can thiệp xã hội nhưng tất cả bắt đầu với việc tái khám phá và dấn thân của con người.   
                
Những thái độ cá nhân của sự sẵn sàng, biết ơn, tha thứ, ân cần và hy vọng tất cả tạo nên bản văn cần thiết, qua đó những chọn lựa và hành động cụ thể của phục vụ đạt tới sự trưởng thành.

Từ quan điểm này, công việc tự nguyện được đặt nền móng trên khuynh hướng bên trong của tự do cá nhân, là một biểu lộ đặc biệt có ý nghĩa của tình yêu.

b) Thứ đến, đức mến có chiều hướng riêng tư trong ý thức rằng nó đánh giá và thăng tiến phẩm giá của mọi người.

Những bản văn Kinh thánh (ví dụ: dụ ngôn người Samari nhân hậu) được xác nhận bởi nhiều chọn lựa ưu đãi cho lòng nhân ái qua nhiều thế kỷ, cho phép chúng ta ngày nay nói rằng đức mến mạc khải nguốn gốc thánh thánh thiện tinh tuyền của nó trong sự dứt khoát không vũ trang và vụ lợi, ở đó người ta tiếp nhận mọi người. Lòng nhân ái cho phép người là trở nên gần gũi, bằng cách bẻ gãy mọi sự phân biệt chủng tộc, văn hóa, điều kiện xã hội và tôn giáo, đem lòng ưu ái đối với những kẻ bị từ bỏ, trả cho họ phẩm giá và giá trị vốn là của họ như những con người đồng loại.


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày