Clock-Time

Ngày 24 tháng giêng LỜI CHÚA CHO CUỘC SỐNG

Nhiều người đã đón Chúa Giêsu vào trong đời sống của họ.

 
Nhiều người đã đón Chúa Giêsu vào trong đời sống của họ. Và chắc chắn rằng có rất nhiều người, nam cũng như nữ nơi những thành phố mà ta đang sống hôm nay luôn hy vọng và chờ đợi "ơn cứu chuộc của Giêrusalem". Họ đón chào việc Chúa Kitô đến như Đấng cứu độ khiêm hạ.

Đối với những người này, và cả với anh em. Tôi lặp lại lời thánh sử Gioan khi chúng được bày tỏ qua Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II "Đừng sợ! Hỡi thiếu nữ Sion. Đừng sợ! Hỡi Thánh đô nguy nga đầy tự mãn về sự phồn thịnh của ngươi và những cung điện của ngươi ơi! Cũng buồn cho ngươi vì sự sầu muộn của tất cả con cái ngươi phải chịu trong việc tìm kiếm tình yêu đích thực và ý nghĩa của cuộc đời. Đừng sợ! Vì Đấng Thánh của các ngươi đang đến". 

Anh em đừng sợ! Hãy mở tất cả các cánh cửa của lòng mình để cho Chúa Kitô và quyền năng cứu độ của Ngài ra vào trong lòng anh em. Hãy tháo bỏ các rào cản ngăn cách của lòng mình, những mối bận tâm về sự phát triển văn hóa, chính trị và kinh tế của anh em. Đừng sợ! Đức Kitô thấu hiểu mọi điều trong tâm hồn anh em! Chỉ mình Ngài biết! Ngày hôm nay cũng vậy, con người không cảm nhận được cái tồn tại trong con người họ. Con người luôn hoài nghi về ý nghĩa của cuộc đời mình. Chúng ta gặp thấy nhiều người như thế trên các nẻo đường của các thành phố chúng ta đang sống. Họ được lắp đầy bằng sự hoài nghi và cảm nhận sự thay đổi duy nhất bằng nỗi tuyệt vọng.

"Vì thế, tôi nguyện cầu, cậy trông và khiêm tốn nài xin anh em hãy để cho Đức Kitô nói với anh em. Chỉ mình Ngài mới có những Lời ban sự sống đời đời".


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày