Clock-Time

Ngày 25 tháng giêng TÍNH NHÂN LOẠI CỦA THẬP GIÁ

Thánh giá Đức Giêsu phủ nhận mọi hình ảnh về Thiên Chúa như một bạo chúa đầy chuyên quyền hay là một giới hạn của con người

 
Thánh giá Đức Giêsu phủ nhận mọi hình ảnh về Thiên Chúa như một bạo chúa đầy chuyên quyền hay là một giới hạn của con người, hoặc là sức mạnh thần linh không thể hoà nhập với lòng thương xót.
Thánh giá là sự khẳng định “không” về mọi hình ảnh của Thiên Chúa, mà lại không cân xứng đối với một tình yêu Thiên Chúa Cha của Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh.

Thánh Giá Đức Giêsu là một sứ điệp về bản tính nhân loại, mà nhân loại tính bị từ chối đối với mọi dự định của con người mà nó thể hiện trong chính những người dẫn đến cái chết của Đức Giêsu. Nhân tính của thập tự lên án nhân tính giả tạo của quyền lực, sự lăng mạ, và ganh tị thoái hóa mà những người này tỏ ra.

Cũng chính lúc này, khổ hình lại gợi lên một thứ nhân tính mới là lòng nhân từ của người môn đệ. Là một môn đệ có nghĩa là thay đổi cách suy nghĩ và cách cư xử của mình. Điều này có nghĩa là vác lấy Thập giá mỗi ngày, và nếu như cần thiết phải đối mặt với rủi ro và bách hại nữa.

Chính con người mới này được sinh ra từ thập tự, mà chúng ta tìm thấy trong những suy niệm về Đức Giêsu. Nhưng hiện giờ còn rất xa Ngài, chúng ta chỉ thấy chính mình trong hiện tại và chúng ta chỉ có thể nói: “Lạy Chúa, chúng con hiểu biết những điều về tình yêu của Chúa và sự thống khổ, nhưng làm thế nào để chúng con nỗ lực sống với điều đó”, và Đức Giêsu sẽ trả lời cho chúng ta “Ta là Đấng cứu độ của con! Ta là sức mạnh, là công bằng, hòa giải và thánh thiện. Ta ban cho con khả năng thích ứng chấp nhận nhân tính của thập tự”.

Trở lại hiện thực đối với bản tính nhân loại thì lại từ chối thập tự. Khi chạm đến một sự phê bình tình cờ hay khi đối mặt với bệnh tật chết chóc, thì sẽ bộc lộ ngay sự yếu đuối. Điều đó thật sự biểu lộ mâu thuẫn không?.

Bây giờ so sánh với tính nhân loại của thập tự và khả năng của nó không chỉ lèo lái các vấn đề của sự sống, nhưng còn vấn đề của sự chết, của ơn cứu độ, và của niềm hy vọng vĩnh hằng. Nhân tính này có phải là hướng duy nhất dẫn đến ơn cứu độ cả đến ngày nay hay không?

 Phải chăng trong thực tế thập giá không còn là vấn đề căn bản cho con người hay sao? phải chắng đó không phải là điều mà con người được kêu gọi để quyết định, hoặc chấp nhận nhân tính Thiên Chúa ban tặng hoặc khép kính cõi lòng trong một lối sống mà không có một chút hy vọng nào cả!.


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày