Clock-Time

Ngày 26 tháng 2: Trí phán đoán thận trọng của tình yêu

Ở đó tồn tại một tình yêu và không chỉ đón nhận mà còn tìm ra cái nghèo của nó. Đó là tình yêu hiểu biết với óc phán đoán...
Ở đó tồn tại một tình yêu và không chỉ đón nhận mà còn tìm ra cái nghèo của nó. Đó là tình yêu hiểu biết với óc phán đoán, xem xét xã hội để nắm bắt những lỗ hổng tiêu cực mới của sự suy đồi và sự đau đớn  về thể xác và đạo lý.

Đọc Chương 25 Tin mừng Thánh Matthêu, chúng ta bắt gặp một loạt những hành động đón tiếp: "Ta là người khách lạ và anh  đã đón tiếp …Ta đói các ngươi cho ta ăn”. Cũng có những thái độ tìm kiếm: "Ta ốm đau, tù đày, các ngươi đã viếng thăm”. Những đặc sủng này nhấn mạnh đến một sự quan tâm và sự kiếm tìm chủ động mà luôn đặt vấn nạn cho chúng ta : “ ngày hôm nay, ai là những người đau yếu trong xã hội, những người thất thế của xã hội ? chúng ta có thể làm gì cho ho.

Đặc sủng này bao trùm tất cả những hoạt động từ thiện và giáo dục, nhân danh người nghèo của thời đại và luôn tìm kiếm  điều tốt lành  nhất của họ.

Từ bản văn Tin mừng Thánh Matthêu, chúng ta có thể rút ra một ánh sáng: "Có bao giờ chúng con thấy Chúa ốm đau hoặc ngồi tù mà chúng con viếng thăm  đâu?" “Mỗi lần các ngươi  làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ của Ta là các ngươi đã làm cho chính Ta." (Mt 25,31-40)

Từ "nhỏ nhất " không chỉ đưa ra điều kiện  của tuổi thiếu  thời, có những hoàn cảnh  trong cuộc sống trưởng thành vẫn tồn tại cái "nhỏ nhất" bởi vì chúng không may được nhìn thấy hoặc chắc chắn bị tránh né. Nhưng chúng ta phải luôn có một sự quan tâm thận trọng  và khôn khéo trong những tình huống này và sẵn sàng đón nhận người khác trong yêu thương.

Đây là đặc sủng của đức mến mà nó tự tìm kiếm, tự đặt câu hỏi, và tìm đến người khác. Đó là tìnhyêu mà nó xem xét và tự đổi mới liên tục trong sự thận trọng. Chúng ta có thể thấy sự thận trọng này trong đôi mắt  của mẹ Maria, người đã nhận ra trước  tất cả những gia nhân trong nhà khi thiếu rượu và thấy trước ngay rằng sự thiếu hụt có thể tạo nên sự bối rối và buồn bã cho tiệc cưới. Rồi Mẹ đã hành động bằng sự thận trọng của Mẹ.