Clock-Time

Ngày 27 tháng giêng - CÔ ĐƠN

Cô đơn là một điều tai họa ảnh hưởng đến các thành phố tiên tiến của chúng ta.

 
Cô đơn là một điều tai họa ảnh hưởng đến các thành phố tiên tiến của chúng ta. Sự cô đơn, tôi nói đến tình trạng của những người bị tước đoạt đi sự trợ giúp và tình bằng hữu mà họ phải có trong những trường hợp thiết yếu. Họ không có nơi nương tự, và họ đang đau khổ và thường nó đưa đến nổi thất vọng.

Có sự cô đơn của người già, có biết bao người trong những thành phố của chúng ta họ đang cô đơn nơi gia đình hay nơi xóm làng. Những người cao tuổi này thì hay bệnh tật hoặc đau khổ vì già yếu mà không cho phép họ dể dàng chăm sóc cho chính mình.

Cũng có thứ cô đơn của những người bệnh tật, mà những người này không được sự trợ giúp phù hợp của các tổ chức sức khoẻ cộng đồng, họ thường phải đau đớn chờ đợi hàng giờ bởi một sự chữa trị tồi tệ. Nhưng điều quan trọng hơn là họ không cảm thấy đối xử tử tế, hoặc để ý gì đến họ, ngay cả khi họ nhận được sự trợ giúp về mặt thể lý với bệnh tình của họ.

Cũng có thứ cô đơn của người khuyết tật ( hầu như khuyết tật về tâm lý ) và cô đơi nơi gia đinh của họ.

Có nỗi cô đơn của những người tù tội, hay đợi chờ sự phán xét. Sự chờ đợi của họ thì dài lê thê và gây căng thẳng. Cũng có sự cô đơn và mệt mỏi của những người làm việc trong các nhà tù.

Tôi cũng nghĩ về sự cô đơn phải đối mặt với hàng chục ngàn người vô gia cư họ đang sống bên lề hoặc thậm chí ngoài vòng pháp luật, mà không có một sự bảo vệ hay việc làm.

Cuối cùng, tôi nghĩ về những người đang sống cô đơn và bị chia cắt trong một gia đình và giữa cộng đoàn. Những giọt nước mắt cay đắng của họ thì vô kể nhưng đâu ai thèm ngó ngàn đến họ.


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày