Clock-Time

​Ngày 30 tháng giêng CỔ VŨ SỰ THÔNG HIỂU TRONG GIA ĐÌNH

Tôi tin rằng điều cao cả tốt đẹp nhất trong gia đình

 
Tôi tin rằng điều cao cả tốt đẹp nhất trong gia đình (ngoài vấn đề cơm bánh hằng ngày, nhà ở, việc làm sức khoẻ, thành công trong học tập hay nghề nghiệp) là mối quan hệ tốt đẹp, hoà hợp lẫn nhau thông cảm cho nhau. Điều này có tầm quan trọng cho sự hiểu biết lẫn nhau.

Điều tốt đẹp này thì không luôn đòi hỏi nhanh chóng bởi vì nó đòi hỏi một sự thú nhận rằng chúng ta quá hạn hẹp. Như vậy một sự giảng hoà thì không phải dễ dàng thực hiện được.

Sự giảng hoà mở ra phương cách hiểu biết, nhưng mỗi ngày đòi hỏi phải có kiên nhẫn. Điều này thường phải được lập lại trong một gia đình như sự hoà giải giữa người chồng với người vợ, giữa người cha với người mẹ, giữa cha mẹ với con cái và giữa con cái với nhau.

Như vậy, lập đi lập lại sự giảng hoà thì rất cần thiết bởi vì tốt đẹp, êm ái, tin tưởng lẫn nhau, lâu bền, để ý và hiểu biết sâu xa là vấn đề hiếm hoi trong gia đình, thật ra nó có thể biểu hiện cho dù hiếm hoi không thể xảy ra lâu bền và thành thói quen như một điều tốt nhung kinh nghiệm dường như nói lên rằng điều này thì khó có thể xảy ra.


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày