Clock-Time

Ngày 31 tháng giêng BỐN ĐỀ NGHỊ CHO CÁC GIA ĐÌNH

Qua bạn, tôi muốn đề ra bốn đề nghị đúng đắn đề xuất cho các gia đình, đang cần chúng.

 
Qua bạn, tôi muốn đề ra bốn đề nghị đúng đắn đề xuất cho các gia đình, đang cần chúng.

Trước hết, là “nỗ lực liên lỉ cho sự hiểu biết chân thành: Đừng bao giờ bỏ cuộc. Chạy trốn hoặc ngã quỵ trong tội giận hờn hiển nhiên là sự cam chịu đối với việc thiếu hiểu biết chân thành.

Thay vào đó, chúng cần vươn tới niềm hy vọng của mỗi ngày. Tôi có thể biến chuyển tốt hơn và người khác cũng vậy. Hoàn cảnh có thể luôn nẩy sinh, nó gạn lọc những sự  hiểu lầm và cũng bằng cách ấy loại bỏ những bóng đen che kín.

Điều tốt lành hoàn hảo của sự đoàn kết trong gia đình là bảo chứng cho sự viên mãn của Nước Trời. Tuy vậy, chúng ta sẽ không bị nghi ngờ nếu chúng ta đạt đến điều ấy hoặc duy trì được nó ; Chúng ta sẽ bị nghi ngờ nếu chúng ta lạm dụng nó và hành trình hướng về nó cách không ngừng với sự tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta.

Hai là, hãy nhìn vào chính bên trong con người bạn. Hãy nhìn vào những quà tặng mà bạn nhận được cũng như những quà tặng mà người khác nhận được. Hãy nhìn cách đặc biệt vào những quà tặng của những người mà Thiên Chúa gởi đến bên bạn.

Hãy nhìn vao bên trong bản thân nghĩa là nhìn vào những đức tính tốt, như là sự kiên nhẫn, lòng can đảm.. à cũng như nhìn vào những món quà lớn lao từ những ân sủng của đời sống hôn nhân, những ân sủng tồn tại, phát triển và nâng đỡ.

Mỗi người đều có một kho báu tiềm ẩn bên trong để trao ban bởi Thiên Chúa. Thật là quan trọng để biết cộng tác làm sinh lợi kho báu ấy, trong sự trợ giúp của ân sủng để làm cho kho báu của người khác sinh lợi.
Những đề xuất thứ ba bổ sung cho điều trước đó: Nhìn ra bên ngoài của mình.

Nhìn ngoài nghĩa là bước ra khỏi gia đình và tiến đến một cộng đoàn lớn hơn được trao ban cho chúng ta nhờ tình yêu của Thiên Chúa qua việc lắng nghe Ngôi Lời.

Nhìn ra bên ngoài nghĩa là khép lại tính ích kỷ trong những khó khăn riêng tư của mình, và tin rằng chúng là vấn đề duy nhất và cùng giải các khó khăn của cuộc sống. Xa hơn thế, thật là cần thiết để mở rộng tới sự cộng tác lớn hơn đó là cộng đoàn kitô hữu. Nhìn đến mỗi bận tâm của các ia đình khác, chúng có thể nhận ra rằng: Có nhiều vấn đề khó khăn mà có thể hàn gắn nhờ các hành động của gia đình. Chẳng hạn, tôi nghĩ về những vấn nạn liên quan đến sự thật, những vấn nạn liên quan đến con cái và của những người trẻ đang gặp khó khăn, những vấn nạn liên quan đến sự nâng đỡ nhau của các người phối ngẫu.
Bốn là, trao phó mọi lo lắng cho Đức Maria.


Trích: Hành Trình Với Chúa Mỗi Ngày